„Construcţii verzi”

1
http://www.bpva.org/bg/articles/article294.html

„Construcţii verzi” este un concept ce face referire la managementul economiei de energie, al poluării fonice, al fluxului de apă, gestionarea şi utilizarea planificată a materialelor ecologice în construcţii, prevenirea poluării subsolului ş.a.m.d. Construirea clădirilor ţinând seama de consecinţele asupra naturii se impune din cauza existenţei unei serii de factori (preţurile în creştere ale resurselor, schimbările climatice, dispoziţiile legislative, cerinţele privind responsabilitatea socială în afaceri), a căror influenţă este nefavorabilă domeniului construcţiilor.

 

 

 

„Construcţii verzi”  se referă la construirea de clădiri care sunt proiectate, construite, administrate şi utilizate astfel încât să fie redus pe cât posibil impactul acestora asupra mediului înconjurător. Pentru a se realiza acest lucru se impune modificarea designului, a componentelor constructive şi o administrare corespunzătoare a întregului proces.

2
http://www.google.bg/imgres?imgurl=...

 

Criteriile care definesc aceste clădiri sunt (http://bg.bgp.bg/BGP_articles_347/):

 • reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi a altor emisii de gaze care sporesc efectul de seră;;
 • reducerea cheltuielilor cu energia electrică, apa şi gazele naturale;
 • reducerea cantităţilor de deşeuri rezultate; 
 • reducerea consumului de resurse naturale preţioase;
 • reducerea influenţelor asupra mediului înconjurător;
 • utilizarea resurselor regenerabile şi a materialelor care pot fi reciclate; utilizarea surselor alternative de energie.

Aplicarea principiilor de „construcţie verde” creşte valoarea de piaţă a clădirii cu până la 10% faţă de majorarea cu 2% a mijloacelor investite.

Pe lângă reducerea costurilor cu energia şi întreţinerea, tehnologiile verzi reduc costurile pentru îngrijirea sănătăţii angajaţilor, cresc productivitatea acestora şi ridică nivelul de prezentă a acestora la locul de muncă. Există şi efecte pozitive nonfinanciare provenite din utilizarea tehnologiilor de economisire a energiei – din ce în ce mai mulţi clienţi corporativi caută în special clădiri verzi , iar evaluările de piaţă ale acestor proiecte sunt din ce în ce mai ridicate.

Certificarea clădirilor verzi

Crearea şi adoptarea unor sisteme de criterii privind „construcţiile verzi” se realizează la iniţiativa particulară a unor organizaţii neguvernamentale, care crează, organizează şi acordă certificate în această sferă. Importanţa critică a construcţiilor ecologice este subliniată de Directiva europeană privind performanţa energetică a clădirilor, conform căreia, până la sfârşitul anului 2018, toate clădirile din sectorul public care au o suprafaţă de peste 250m2 vor trebui să aibă aproape zero emisii de carbon. După anul 2020, această cerinţă va fi valabilă pentru toate clădirile noi. Sistemele de certificare importante din Bulgaria sunt mai ales liderii mondiali BREEAM şi LEED, împreună cu cel care s-a impus la nivel regional, DGNB. (http://stroiteli.elmedia.net/smt/bg/2011-1/energy-efficiency).

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method)

3
Източник

 BREEAM este prima metodă de evaluare a construcţiilor durabile şi a fost elaborată în anul 1990 în Marea Britanie. Aceasta reprezintă un sistem complex care include toate etapele de proiectare şi construcţie, evaluând chiar şi procesul de exploatare ulterior. În Europa BREEAM s-a modificat în BREEAM Europe. Pentru clădirile din afara sferelor tradiţionale de aplicare – atât din punct de vedere geografic cât şi din punct de vedere tipologic, se elaborează criterii specifice sub denumirea generică BREEAM Bespoke, iar pentru clădirile existente se poate atribui  BREEAM In-Use.

Accesând aceste link-uri puteţi găsi mai multe informaţii despreBREEAM şi criteriile impuse de această metodă în ceea ce priveşte „construcţiile verzi”

De la crearea sa, BREEAM se aplică pentru toate tipurile de proiecte. După tipul lor, clădirile pot candida pentru certificare în una dintre următoarele categorii: eco-cămine; clădiri de şcoli; birouri; clădiri comerciale; instituţii sanitare; şcoli; clădiri industriale; închisori; palate de justiţie.

Criteriile de evaluare în cadrul certificării sunt nouă -  management, transport, energie, ape, pământ şi ecologie, materiale, sănătate şi tonus, produse din deşeuri, poluare. Fiecare dintre ele corespunde unui anumit număr de credite, care formează scorul general în procente de până la 100%.

Evaluare poate fi în următoarele limite:

 • Pass (mediu) - peste 30%,
 • Good (bun) - peste 45%,
 • Very good (foarte bun) - peste 55%;
 • Excellent (excelent) - peste 70%;
 • Outstanding (extraordinar) - peste 85%.

În cazul sistemului BREEAM Gulf, certificatele clădirilor se acordă pe o scară de cinci stele.

Procesul de certificare include următorii paşi:

4
http://stroitelstvo.info/shimg/zx500_920186.jpg

 1. Aprecierea din partea investitorilor în care dintre categorii intră clădirea şi cât de ridicată trebuie să fie evaluarea pe care o au ca scop (cerinţele de evaluare mai ridicată pot duce la scumpirea construcţiei, dar reduc costurile de exploatare pe termen lung şi impactul negativ asupra mediului).
 2. Realizarea contactului cu un auditor autorizat (se recomanda ca acesta să facă parte din procesul de proiectare încă de la bun început, pentru a oferi investitorului şi proiectanţilor consultanţă cum să optimizeze clădirea cu cele mai scăzute costuri suplimentare posibile).
 3. Întocmirea raportului de către auditor (după finalizarea proiectării), care se predă către BRE Global pentru formarea unei evaluări intermediare. Aceasta este revizuită după finalizarea construcţiei şi înainte de introducerea clădirii în exploatare, prin inspecţie la faţa locului şi evaluare de conformitate. Abia atunci se acordă şi certificatul final.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

5
Sursă:

LEED este un sistem de certificare recunoscut la nivel internaţional, creat în anul 1998 de Consiliul American de dezvoltare durabilă - US Green Building Council (US-GBC). Se aplică pentru întregul ciclu de viaţă al clădirilor - în cadrul proiectării, construcţiei şi exploatării. O trăsătură deosebită a sistemului constă în criteriile tehnice după care se evaluează clădirile, se aprobă de către peste 10 000 de organizaţii membre ale US-GBS.

Criteriile de acordare a LEED sunt grupate în cinci direcţii principale de dezvoltare durabilă: proiectare şi construcţie; interior şi construcţie; management şi întreţinere; construcţii rezidenţiale; urbanism.

Accesând aceste link-uri veţi putea găsi mai multe informaţii despre LEED şi criteriile impuse de acest sistem de certificare a „construcţiilor verzi”

Direcţia „Proiectare durabilă şi construcţii” include subcategoriile: construcţii noi; nucleu contructiv şi înveliş; şcoli; instituţii medicale; clădiri comerciale.

6
http://stroitelstvo.info/shimg/zx500_1925758.jpg

Pentru evaluarea dezvoltării durabile a clădirilor, LEED analizează cinci indicatori - conformitate din puct de vedere ecologic a amplasamentului ales, eficienţă din punct de vedere al apei, energie şi atmosferă, materiale şi resurse, calităţile mediului din interior, amplasare și legături de infrastructură, impactul educațional, inovaţie în design şi semnificaţia regională referitoare la problemele regionale specifice. Primii şapte indicatori formează un scor total de 100 puncte, iar ultimii doi aduc 4 şi respectiv 6 puncte suplimentare peste cele 100, formând un scor maxim de 110 puncte. În funţie de punctele acumulate în diferitele categorii se acordă un certificat la unul dintre cele patru nivele:

 • LEED Certified (certificate) – între 40 şi 49 puncte;

 • LEED Silver (certificat de argint) – de la 50 până la 59 puncte;

 • LEED Gold (certificat de aur) – de la 60 până la 79 puncte;

 • LEED Platinum (certificat de platină) – peste 80 puncte.

După ce stabilesc care este certificatul LEED potrivit pentru proiectul lor, investitorii îl înregistrează în sistemul online al GBCI şi în acest fel îşi declară intenţia de a începe procesul de certificare. Sistemul oferă şi instrumente de autoevaluare a proiectului după standardele LEED. Proiectele înregistrate sunt indexate într-o bază de date online care poate fi accesată. Se achită o taxă a cărei valoare depinde de specificul proiectului respectiv. Următorul pas este pregătirea documentelor pentru depunerea candidaturii clădirii - se colectează informaţiile necesare şi se stabilesc creditele pentru fiecare criteriu în parte. Documentele pregătite se înregistrează de către un administrator LEED autorizat şi se evaluează de GBCI. Institutul prezintă evaluarea finală, candidaţii putând să o accepte sau să o respingă.

Exemplu de clădire certificată LEED este Clădirea şcolii Anglo-americane din Sofiahttp://www.pancharevo-bg.com/index.php/education-literacy/english-american-school-sofia

DGNB (Deutschen Gesellschaft fu"r Nachhaltiges Bauen)

7
Sursa:

 Un certificat de construcţie ecologică DGNB este elaborat de Consiliul german de dezvoltare durabilă - German Sustainable Building Council (DGNB).

Sistemul evaluează birouri şi clădiri administrative, metodologia de evaluare a celorlalte tipuri de clădiri fiind în proces de dezvoltare. Calităţile proiectelor se sistematizează în şase categorii: ecologie; economie; calităţi socio-culturale şi funcţionalitate; calităţi tehnice; procese; amplasare.

Accesând aceste link-uri puteţi găsi mai multe informaţii despre DGNB şi criteriile impuse de acest sistem de certificare a „construcţiilor verzi”:

8
Източник

 Cele şase categorii cuprind 49 de criterii, evaluarea privind amplasarea este prezentată separat de celelalte în certificatul final, astfel încât clădirile să fie evaluate independent de amplasarea acestora. Fiecare criteriu se evaluează pe o scară de la 1 la 10 şi se înmulţeşte cu aşa numitul factor de greutate, în funcţie de importanţa acestuia pentru proiectul respectiv. Factorul de greutate variază între 0 şi 3, putând fi şi zero - de exemplu în cazul podurilor de autostradă nu se ia în calcul criteriul privind calitatea interiorului.

Evaluarea finală se măsoară pe două scale. În cazul uneia dintre ele, toate punctele acumulate se raportează la maximele posibile în procente şi în funcţie de aceasta se acordă trei tipuri de certificate:

 

 • de bronz – între 50 şi 65%

 • de argint – între 65 şi 89%;

 • de aur – peste 89%.

În acelaşi timp, după gradul de conformitate cu procentele maxime posibile, conform fiecăruia dintre criterii se acordă evaluări, care formează şi scorul final al proiectului:

 • 2,0 – între 65 şi 80%;
 • 1,5 – între 80 şi 95%;
 • 1,0 – peste 95%.

Un exemplu de clădire certificată DGNB în Bulgaria este hotelul „Hilton”: http://www.morethangreen.bgbc.bg/ckfinder/userfiles/files/programa%20%20%D0%91%D0%93%20LAST(2).pdf

Principalele direcţii în dezvoltarea „construcţiilor verzi” sunt sincronizarea metodelor de evaluare a diferitelor sisteme şi promovarea diverselor sisteme la nivel local, astfel încât proiectanţii şi constructorii sa fie informaţi despre potenţialul clădirilor verzi. În momentul de faţă, în afară de entitatea de certificare DGNB, ”Consiliul bulgar de dezvoltare durabilă” , pentru popularizarea certificatelor ecologice lucrează şi „Consiliul bulgar de construcţii verzi”.

<< 1 2 >>