Introducere

Tema 1: Problemele globale ale dezvoltării sociale

În tema 1 a prezentului material didactic veţi găsi texte şi link-uri către alte surse, din care vă veţi familiariza cu:

 • manifestările de bază ale globalizării;
 • interdependenţele dintre problemele globale ale dezvoltării şi turism;
 • exemple de turism socialmente responsabil.

În tema 1 a materialului didactic veţi citi despre:

 1. Esenţa globalizării;
 2. Globalizarea economiei;
 3. Aspectele politice ale globalizării;
 4. Aspectele ecologice şi sociale ale globalizării;
 5. Adversarii globalismului. Aspectele negative ale globalizării;
 6. Interdependenţele dintre problemele globale ale dezvoltării şi turism;
 7. Posibilităţile de dezvoltare a IMM-urilor în clusterul turistic;
 8. Turismul stabil şi responsabil.

După ce veţi lua cunoştinţă de tema 1, trebuie să puteţi:

definitiva noţiunile de „globalizare” şi  „turism responsabil”;

explicaţiesenţa procesului globalizării şi interdependenţa dintre dezvoltarea socială globală şi sectorul turistic;

delimitaţi manifestările economice, politice, ecologice şi sociale ale globalizării;

folosiţi corect noţiunile „globalizarea economiei”, „turism responsabil”, precum şi posibilităţile de dezvoltare a IMM-urilor în clusterul turistic, ţinând cont de procesele dezvoltării sociale globale.