Introducere

Tema 5 : DEZVOLTAREA SECTOARELOR ECONOMICE CONEXE TURISMULUI. INDUSTRIA ALIMENTARĂ ŞI INDUSTRIA MOBILEI, AGRICULTURĂ, CONSTRUCŢII

În cadrul temei 5 din acest manual există link-uri către alte surse, care vă vor ajuta să aflaţi:

  • Care este conceptul de bază al ecoturismului ca una dintre variantele alternative pentru realizarea unei dezvoltări durabile în domeniul turismului?
  • Ce alte sectoare sunt conexe turismului şi cum pot acestea să contribuie la dezvoltarea durabilă a acestuia ?

 În cadrul temei 5 din acest manual veţi citi următoarele:

  1. Ce este ecoturismul?
  2. Domeniile care au legătură cu ecoturismul.
  3. Particularităţi ale fabricării  produselor alimentare bio.
  4. Specificul „construcţiilor verzi”.
  5. Fabricarea mobilierului eco, un pas către natură.
  6. Abordări de marketing pentru promovarea ecoturismului.

După ce veţi învăţa textul temei 5, Dvs. trebuie să:

Cunoaşteţi următoarele noţiuni cheie - ecoturism, produse alimentare biologice, agricultură biologică, creşterea biologică a animalelor, construcţii verzi, fabricarea mobilierului eco.

Să descrieţi -  care sunt particularităţile specifice ale: ecoturismului; fabricării produselor alimentare biologice; „construcţiilor verzi”; fabricării mobilierului eco; abordările de marketing pentru promovarea ecoturismului;

Să delimitaţi formele convenţionale de turism, de fabricare a produselor alimentare, construcţii şi fabricarea mobilei de cele care ajută la atingerea unei dezvoltări durabile.

Să explicaţi cauzele deosebirilor identificate între formele convenţionale de tursim şi sectoarele conexe acestuia, precum şi cele care asigură o dezvoltare durabilă.

Să utilizaţi cunoştinţele dvs.  pentru elaborarea şi realizarea unor proiecte legate de atingerea dezvoltării durabile a turismului din Bulgaria.