Interdependenţele dintre problemele globale ale dezvoltării şi turism

Manifestările globale influenţează întreaga activitate a statelor şi oamenilor, inclusiv turismul. Pentru a prezenta această legătură, este convenabil să se aranjeze în paralel caracteristicile globalizării şi respectivele funcţii ale turismului, exprimate ca activitate economică concretă. Astfel sunt descoperite extrem de evident interdependenţele şi direcţiile de influenţă ale acestora. Coincidenţa lor înseamnă, că respectivul criteriu al globalismului este în favoarea turismului (-->-->). Există cazuri, când un anumit criteriu reprezintă un factor de dezvoltare, însă solicită de la firme mijloace, eforturi şi o calificare sporită. În aceste cazuri este prezentă atât coincidenţa, cât şi opoziţia criteriilor globalismului şi funcţiilor turismului (-->-->,--><--).Există şi astfel de criterii, care manifestă o influenţă negativă asupra turismului (--><--). Acestea sunt puţine şi au o importanţă nesemnificativă pentru dezvoltarea sectorului şi regiunii.

Tabelul 1.1. Compararea caracteristicilor globalizării şi funcţiilor turismului

tab-1-1