Posibilităţile de dezvoltare a IMM-urilor în clusterul turistic

La examinarea şi compararea posibilităţilor, restricţiilor şi interdicţiilor, impuse de globalizare şi posibilităţile firmelor turistice, mai ales în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) în sectorul turistic se observă, că partea predominantă a criteriilor şi intereselor sunt unidirecţionale. Nu există coincidenţă numai în cazurile, când cerinţele se referă nu direct la sectorul turistic, ci la alte structuri ale statului. Tipice sunt cazurile de respectare a legalităţii şi unele manifestări infracţionale ale persoanelor şi organizaţiilor.

Se poate trage concluzia, că principiile şi manifestările globalismului favorizează dezvoltarea turismului sub toate formele şi aspectele sale.

Aceasta prezintă bune posibilităţi pentru regiunea transfrontalieră Dobrich - Constanţa, întrucât şi cele două ţări vecine – Bulgaria şi România, sunt membri UE cu drepturi egale, analizat ca formă şi manifestare tipică de globalizare.

Pentru regiune mai există un avantaj faţă de celelalte destinaţii turistice dezvoltate. Datorită amplasării sale geografice faţă de poziţiile iniţiale a principalului flux de clienţi, acesta este considerabil facilitat. Aceasta determină cheltuieli mai mici pentru acest contingent în cazul călătoriei şi accesului la obiectivele turistice ale regiunii. Asociind această circumstanţă cu condiţiile culturale, naturale şi economice, inclusiv şi accesul la fondurile de dezvoltare naţionale şi internaţionale, IMM în sectorul turistic pot găsi condiţii pentru oferte competitive şi afaceri de succes.

De acum înainte se va dezvolta încă un factor important pentru dezvoltarea turismului. În condiţiile globalizării se aşteaptă ca UE să depăşească criza financiară şi economică şi să crească capacitatea de plată şi puterea de cumpărare a populaţiei. Aceasta reprezintă o posibilitate suplimentară pentru dezvoltarea turismului în regiune, mai ales cu condiţia existenţei spiritului întreprinzător şi percepţiei cerinţelor pieţei.

Este vizibilă existenţa unor premise importante pentru dezvoltarea ulterioară a sectorului în regiune. Avantajele existente pot fi folosite mai pe larg şi mai eficient în condiţiile unui cluster turistic regional unic. Pentru funcţionarea acestuia sunt create toate condiţiile. Rămâne doar ca majoritatea firmelor turistice şi cele legate de acestea să conştientizeze utilitatea sa şi să întreprindă acţiuni reale pentru organizarea şi menţinerea funcţiilor unei astfel de structuri.

În condiţiile clusterului se reunesc eforturile şi mijloacele firmelor, autorităţilor administraţiei locale şi de stat, elementelor de cercetare ştiinţifică şi de ştiinţe aplicate, structurilor instructive şi organizaţiilor non-guvernamentale. Pentru existenţa clusterului este necesar ca managerii firmelor să conştientizeze şi să accepte, că munca lor pentru rezolvarea problemelor comune şi sociale din regiune reprezintă un beneficiul direct pentru interesele lor individuale. Clusterul nu înseamnă rezolvarea problemelor străine din contul firmelor. Acestea îşi stabilesc singure scopurile şi sarcinile, orientându-se predominant spre atragerea şi folosirea fondurilor de dezvoltare prin coordonarea acţiunilor şi eforturilor individuale. Printr-o astfel de asociere se rezolvă problemele, care depăşesc puterile unor unităţi economice separate, dar care au o mare importanţă pentru dezvoltarea şi activitatea cu succes a acestora.