Turismul stabil şi responsabil

Realităţile geografice obiective ale regiunii transfrontaliere Dobrich–Constanţa permit dezvoltarea atât a turismului tradiţional de litoral, cât şi a celorlalte tipuri de turism, denumite alternative. Aceasta permite integrarea în cluster a firmelor, care oferă diverse produse turistice. Pe de altă parte, în acest mod se atinge efectul sinergic pentru dezvoltarea regiunii, mai ales în privinţa aspectelor sale economice, ecologice şi sociale. Astfel de acţiuni de colaborare asigură un turism stabil şi responsabil.

Esenţa turismului stabil se exprimă în „orice formă de dezvoltare, organizare sau activitate turistică, care respectă şi ocroteşte pe termen lung resursele naturale, culturale şi sociale şi contribuie într-un mod pozitiv şi echilibrat la dezvoltarea economică şi bunăstarea oamenilor, care locuiesc, muncesc sau se află în aceste teritorii” (Turismul stabil şi responsabil: Bunele practici din Franţa şi Bulgaria, Odiseya-In, 2010).

Turismul responsabil în esenţă este un turism stabil, însă aici se pune accentul pe atitudinea însăşi turiştilor faţă de destinaţiile alese de ei, comportamentul acestora, tipul de odihnă, alimentele şi alte produse folosite.

În anul 2002 în Cape Town a fost adoptată Declaraţia, în care sunt înscrise principalele scopuri ale turismului responsabil:

  1. Diminuează la minimum a influenţelor ecologice, sociale şi culturale negative.
  2. Generează beneficii economice mai bune pentru populaţia locală şi îmbunătăţirea standardului de viaţă al comunităţilor primitoare prin îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi accesul la industrie.
  3. Atrage populaţia locală în adoptarea hotărârilor, care influenţează viaţa şi posibilităţile acestora.
  4. Contribuie la ocrotirea moştenirii naturale şi culturale, precum şi la întreţinerea diversităţii lumii.
  5. Asigură un sejur mai plăcut pentru turişti prin contactele mai considerabile cu populaţia locală, precum şi o înţelegere mai bună a problemelor culturale şi ecologice locale.
  6. Creează sensibilitate culturală şi generează respect între turişti şi localnici.

Un bun exemplu de turism realizat responsabil îl reprezintă semnarea la sfârşitul anului 2012 a acordului-cadru pentru protecţia Parcului natural „Rusenski Lom”. Aceasta s-a realizat la iniţiativa Organizaţiei internaţionale de protecţie a naturii WWF şi este semnat între nouă asociaţii şi firme turistice.

 Untitled9

Poză: Rusenski Lom

http://www.­info­tou­rism.­net/index.php?t=30852-1

Concret referitor la regiunea Dobrich, pot fi aduse exemple de turism stabil şi responsabil prin:

  • finanţarea atribuită conform Programului operativ „Dezvoltarea regională” pentru proiectul „Yovkoviyat Dobrich – destinaţie turistică contemporană”, care va contribui la dezvoltarea turismului cultural şi construirea infrastructurii turistice

 Untitled10

Poză: Dobrich va dezvolta turismul prin proiecte în valoare de circa 7 mln. lv.
http://www.infotourism.­net/index.­php?t=­30938&­m=1

  • complexul turistic nou construit în comuna Kavarna cu teren de golf Thracian Cliffs Golf & Spa Resort, care va ajuta la atragerea unor turişti cu capacitate de plată ridicată, prelungirea sezonului, în acelaşi timp conservându-se vegetaţia şi realităţile naturale.

 Untitled11

Poză: Thracian Cliffs Golf & Spa Resort – Pebble Beach-ul bulgăresc

http://www.visitbulgaria.net/img/2339_0m.jpg

  • folosirea posibilităţilor parteneriatului public-privat pentru finanţarea şi încurajarea dezvoltării turismului rural, istoric şi natural în comunele Tervel şi Krushari.
Untitled12   Untitled14  

 Poză: Încurajarea investiţiilor în turism: turismul rural, istoric şi natural în Krushari şi Tervel

http://www.moitepari.bg/Spravochnik/art/Advices/nasurchavane-na-inves~45e06ba841904152bd6503b784a2bff9/