Introducere

Tema 8: Energia verde, gestionarea deșeurilor și reciclarea – importanța dezvoltării durabile pentru IMM-uri în turism

În tema 8 a acestui manual de studiu veți găsi texte și link-uri către alte surse, de unde veți afla:

  • condițiile de dezvoltare a afacerilor mici și mijlocii în sectorul turismului;
  • avantajele pentru IMM-uri privind conceptul de dezvoltare durabilă a turismului;
  • posibilitățile de producție a "energiei verzi" în condițiile clusterului turistic;
  • beneficiile reciclării deșeurilor pentru firmele de turism.

În Tema 8 a acestui manual de studiu veți citi:

  1. Beneficiile pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din turism.
  2. Energia verde.
  3. Gestionarea deșeurilor.
  4. Reciclarea deșeurilor industriale și menajere.

După ce vă veți familiariza cu tema 8, trebuie să puteți:

Să definiți noțiunile "energie verde", "instalații fotovoltaice", "generator eolian", precum și instrumentele financiare existente pentru stimularea producției și utilizarea surselor regenerabile de energie.

Să explicați care sunt avantajele pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în domeniul turismului, care sunt beneficiile din reciclarea materialelor reziduale.

Să distingeți pașii din procesul de aplicare pentru finanțarea de proiecte legate de dezvoltarea durabilă a turismului.

Să utilizați în mod corespunzător avantajele IMM-urilor în turism în ceea ce privește ecologia și dezvoltarea durabilă.