Literatura şi surse de informaţii

  1. Dicţionar enciclopedic bulgar, 2000, pag. 342, 114
  2. Godin, А., 2012, Managementul ecologic, Moscova, Ed. “Dashkov i K”, ISBN 978-5-394-01414-7, pag. 14-15, 54-55.
  3. Kirova, М., 2005, Cultura organizaţională – dezvoltare durabilă şi inovaţii, Сulegere “Culturi sintetice şi comportament organizaţional”, Primax, Ruse, ISBN 954-9972-61-5,с.61-78
  4. Rev. Utilities,  aprilie 2009, pag.6
  5. Rev. Utilities, februarie 2009
  6. AISI – Energy Intensity of Major Steelmaking Unit, 2006
  7. http://www.manager.bg/,2012
  8. http://placeforfuture.org/archives/4471
  9. http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm
  10. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ