Creșterea economică și dezvoltarea regională

Există o legătură puternică între noțiunile de creștere economică, dezvoltare economică și dezvoltare regională.

Se acceptă poziția că dezvoltarearegională poate fi definită în următoarele perspective (Adapt. după  Naydenov, N. Aspecte conceptuale ale dezvoltării regiunilor. În dezvoltarea durabilă a regiunilor, Ruse, 2008):

  • Ca activitate: activitate conștientă a societății, orientată către coordonarea și reglementarea proceselor într-un anumit teritoriu, în vederea armonizării acestora și creării unor condiții optime de muncă, trai și refacere a populației, precum și dezvoltarea bunăstării agenților economici pe baza creșterii eficienței producției publice;
  • Ca proces: interacțiunea dintre resursele și bogățiile naturale, geografice, economice, sociale și culturale, disponibile într-o anumită regiune, în vederea realizării unei dezvoltări publice globale, bazate pe avantaje comparative generate de caracteristicile geografice și particularitățile regiunii.

O particularitate a dezvoltării regionale este faptul că aceasta se bazează interacțiunea coordonată și simultană între principalii factori și condițiile tuturor subsistemelor din regiune, pentru a se atinge obiective precum:

  • depășirea diferențelor fiecărei zone economice și localități, care cel mai adesea se evidențiază prin disproporții, subdezvoltare și izolare;
  • coeziunea și integrarea zonelor economice și localităților;
  • utilizarea eficientă a condițiilor naturale și a resurselor prin orientarea localizării și concentrării forței de producție pe teritoriul diferitelor zone pe un domeniu diferit (teritoriu, așezăre, zonă, țară);
  • stimularea (reglementarea) creșterii economice și echilibrului ecologic.

Creșterea economică exprimă majorarea valorii bunurilor și serviciilor produse într-o economie națională pe o anumită perioadă de timp, de regulă un an. Cel mai frecvent se măsoară ca procent de creștere / mărire a produsului intern brut (PIB) al țării și este un indicator care arată cât de bine este dezvoltat sistemul economic respectiv. Punerea de accent în primul rând pe creșterea economică poate duce la un dezechilibru în atingerea altor obiective de importanță publică. De exemplu, extracția crescută de resurse naturale într-o anumită regiune ar contribui la un volum mai are de producție și ca urmare a realizării creșterii PIB în regiune, dar ar putea duce, de asemenea, la un risc important pentru starea ecologică a teritoriului acesteia. În alte cazuri, creșterea economică poate fi generată de anumite sectoare și ramuri ale economiei, în care rezultatele bune corporative au fost realizate în detrimentul salariilor mici, ceea ce creează tensiuni sociale și nu duce la condiții mai bune de muncă și de viață ale populației în regiune.

Untitled1

În fotografie: construcție în zona de coastă Irakli din ianuarie 2013. Proiectul, orientat în atingerea unor obiective corporative private, care generează creștere economică potențială, a fost oprit pentru moment sub presiunea unor ecologiști.

http://novo10.com/novina/mosv-otkazva-da-obqvi-irakli-za-zashtitena-teritoriq-11/56248

Spre deosebire de creștere, dezvoltarea economică atrage atenția asupra aspectelor economice ale proceselor implicate în progresul social și are un domeniu de aplicare mai larg. Adesea, dezvoltarea economică este asociată cu îmbunătățirea nu numai a rezultatelor economice sub forma unei creșteri a PIB, dar și cu o situație mai bună a capitalului uman, competitivitatea regională, infrastructura de bază, dezvoltarea ecologică, sănătatea, securitatea, incluziunea socială, alfabetizarea etc. De aceea se consideră că dezvoltarea economică este un proces cuprinzător de îmbunătățire a condițiilor de viață, iar creșterea economică este doar un aspect al acesteia, care exprimă productivitatea și PIB-ul. Indicatorii de atingere a creșterii economice nu conțin alte rezultate importante care decurg din dezvoltarea economică, cum ar fi creșterea speranței de viață, creșterea alfabetizării, reducerea sărăciei, menținerea echității sociale, protecția mediului înconjurător, libertatea personală.

Untitled2

Foto: Viena – T-mobile center

http://www.sobstvenik.com/wp-content/uploads/2010/11/T-mobil_center_wien.jpg

Exemplu: Viena cu cea mai bună calitate a vieții din lume pentru anul 2012. Criteriile de clasificare sunt climatul politic, social și economic, serviciile medicale, oportunitățile educaționale și calitatea transportului public, aprovizionarea cu energie electrică și apă. Madrid a pierdut șase poziții și ocupă locul 49 din cauza dificultăților economice prin care trece Spania, și adeseori a grevelor desfășurate.

Untitled3

Foto: Emona – un sat la sfârșitul lumii - T. Baikusheva

Un altexemplu:"... satul Emona(30de locuitorilarecensământul din anul 2011, pe perioada verii numărul persoanelor crescând până la peste cincisute de oameniproprietari de clădiri, chiriași și vizitatori)este cunoscut pentrucentenarii săi. Principalul motiv pentru longevitate esteclimatul, care aici este unul dintre cele mai sănătoase din Bulgaria. În prezent, nu există persoane de vârstă înaintată la Emona, deoarece de obicei majoritatea celor în vârstă merg să locuiască larudele dinalte localități.

În apropierea satuluiputeți vedea cirezi de cai semisălbatici care se plimbă liber. Aceștia sunt ai nimănui. Vin și se duc. Coboară din munți, atrași de pășunileextinseînzonă.

Pentru a  ajunge însat, trebuie să vă abateți de la drumul principal Burgas-Varna. Se pleacăpe asfalt, care la început este cât de cât normal, dar dupătrecerea a 400 - 500 m, se transformă într-un drum din pământpresăratcunumeroasegropi.

În depărtare se vede clar capul Emine– granița convențională între coasta deNordșide Sud a Mării Negre. Acesta este un teritoriu protejat din categoria "obiectiv al naturii". Acolo se terminătraseuleuropean pietonal E-3, al cărei părți din Bulgaria este cunoscută sub numele de"Kom - Emine". În partea de nord a capului se află Irakli - unlocpreferatpentru turiștii care cautănatura virgină. Pe capul Emine se ridică unul dintre cele mai frumoase faruri maritime ale Mării Negre...

Baikusheva, T. „Emona – un sat la sfârșitul lumii”. 16.04.2012

http://www.chernomorie-bg.com/narachnik-na-pateshestvenika/8710-emona-selo-naktay-sveta