Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria

Acesta este un program operațional cu finanțare europeană pentru România și Bulgaria pe perioada anilor 2007-2013. Programul sprijină dezvoltarea zonelor de frontieră eligibile, atât în România, cât și în Bulgaria. Acesta urmărește să creeze o "punte" între cele două țări, în scopul de a sprijini regiunile de frontieră în soluționarea aspectelor similare de dezvoltare prin cooperare și pentru a promova soluții comune. Astfel, granița dintre cele două țări unește zone de pe ambele maluri ale fluviului Dunărea, în loc să le despartă.

Untitled8

Figura 3.6. Harta zonelor transfrontaliere (municipalități) conform Programului de Cooperare Transfrontalieră  „România – Bulgaria“

sursă: http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php

Conceptul pentru această inițiativă transfrontalieră vizează încurajarea dezvoltării de noi tranzacții de afaceri, creșterea schimbului de informații și îmbunătățirea accesului la frontieră. Regiunile bulgare și române cooperează pentru prevenirea inundațiilor, pentru conservarea resurselor naturale și pentru stimularea dezvoltării turismului. Astfel, zonele de frontieră ar trebui să devină mai atractive pentru oamenii care trăiesc și lucrează acolo, dar și pentru investitori.

Resursele puse la dispoziție conform Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 s-au ridicat la 262 milioane  Euro. Sursa de finanțare este Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) - fond structural creat pentru a sprijini reducerea diferențelor dintre regiunile UE. Contribuția UE reprezintă 83% din bugetul alocat programului (217,8 milioane Euro), restul de 17% (44,2 milioane Euro) reprezintă contribuția națională (din bugetele de stat și din resursele proprii ale partenerilor care sunt implicați în proiecte).

Vizualizați documentația detaliată a programului la adresa:

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=documente-publicatii

Obiectivul strategic comun al acestei inițiative de finanțare este apropierea oamenilor, comunităților și a economiilor în zona de frontieră dintre România și Bulgaria, în scopul de a participa la dezvoltarea comună a zonei de cooperare, prin utilizarea pe termen lung a resurselor sale umane și naturale, precum și a avantajelor mediului înconjurător.

S-au stabilit următoarele obiective specifice comune ale programului

 • Îmbunătățirea accesului la infrastructura de transport, facilitarea circulației persoanelor și mărfurilor.

Exemplu: Ruta transfrontalieră, care face conexiunea dintre municipiul Kaynardja și Lipnitsa din partea română http://www. Briagnews­. bg/index.php?p=view&id=75.2

Untitled9

sursă: http://www.Briagnews­.bg/index.php?p=view&id=75.2

 • Îmbunătățirea disponibilității și difuzării informațiilor cu privire la posibilitățile comune în cadrul zonei de frontieră.

Exemplu: Proiectul  „Să ne dăm mâna – să reușim împreună”  http://­bg.­shakehandsromaniabulgaria.eu/news.php

Untitled11

sursă: http://­bg.­shakehandsromaniabulgaria.eu/news.php

 • Durabilitatea valorii intrinseci a resurselor naturale din zonă, prin utilizarea cu atenție și protecția eficientă a mediului înconjurător.

Exemplu: Proiectul „Eco-force: acțiuni comune pentru responsabilitatea ecologică a firmelor din zona transfrontalieră bulgaro-română”

http://eco-force.eu/bg/for-project;  http://www.facebook.com/pages/Eco-Force/110525269027520;

Untitled12

sursă: http://eco-force.eu/bg/for-project

 • Dezvoltarea economică durabilă în zona de frontieră prin inițiative comune pentru consolidarea avantajelor comparative și reducea dezavantajelor.

Exemplu: Proiectul „Camerele de comerț ale Bulgariei și României pentru cooperare transfrontalieră http://www.burocoop.eu/bg/;

Untitled13

sursă: http://www.burocoop.eu/bg/

 • Consolidarea coeziunii sociale și culturale prin acțiuni de cooperare între oameni și comunități.

Exemplu:Proiectul "Cooperareacomună română – bulgară dedezvoltarepe termen lungși durabilăa resurselorumane tinereîndomeniultehnologiilor de energie regenerabilă, în scopul dea depășibarierelesociale șiculturaleși identificarea deoportunități comunepentru găsirea de forță de muncăînzona transfrontalieră", conform programului"Cooperare transfrontalieră România-Bulgaria" http://www.ro-bul-ret.eu/.

Untitled14

sursă: http://www.ro-bul-ret.eu/

O parte din rezultatele scontate ale programului sunt următoarele:

 • Reducerea cu 30% a timpului de călătorie între localitățile situate pe ambele părți ale frontierei;
 • Asigurarea accesului la rețeaua TIC (tehnologia informației și comunicării) pentru cel puțin 3 milioane de persoane;
 • Dezvoltarea unor sisteme comune de prevenire a inundațiilor și activități comune de avertizare în caz de inundare a 70% de-a lungul fluviului Dunărea;
 • Crearea a 20 de parteneriate pentru activități de prevenire timpurie și reacție în situații de urg;
 • Facilități de afaceri, de care să beneficieze 500 de întreprinderi mici și mijlocii;
 • Dezvoltarea a 30 materiale promoționale / evenimente;
 • Crearea a 10 produse turistice integrate;
 • 15 parteneriate care să încurajeze cooperarea transfrontalieră între universități, institute de cercetare și mediul de afaceri;
 • 360 000 persoane informate cu privire la oportunitățile de angajare în muncă;
 • 3 500 de persoane care au terminat cursuri de formare în zona transfrontalieră;
 • Crearea a 30 de parteneriate între centre de învățământ și profesionale;
 • 4 500 persoane implicate în activități de cooperare "oameni pentru oameni".

Exemplu: Unul dintre proiectele de succes finanțate de PO "Dezvoltare Regională", ca parte a primei etape a programului cadru de investiții pe termen mediu al Ministerului Economiei, Energiei și Turismului conform Programului Operațional de Dezvoltare Regională pentru anii 2007-2013, este "Sprijinul pentru marketingul național eficient al produsului turistic și îmbunătățirea serviciilor de informații". Acesta include 14 proiecte în valoare totală de aproape 64 milioane leva conform acordului cadru al Ministerului Economiei, Energiei și Turismului cu ministerul regional.

Untitled10

Figura 3.7. Portalul turistic al Bulgariei a ajuns la 42 milioane utilizatori din peste 130 de țări la data de 10.04.2012

http://www.newshub.bg/Туристическият-портал

<< 1 2 >>