Energia verde

Dezvoltarea actuală a energiei joacă un rol esențial în economie. Disponibilitatea resurselor de energie determină progresul și calitatea înaltă a vieții. Societățile sărace în surse de energie depind de factori externi. Furnizarea de purtători de energie este asociată cu o serie de probleme, cum ar fi tensiunile în economie, producerea de mărfuri pentru export, necesare pentru a se importa energie. Acest lucru de obicei duce la un standard mai scăzut de viață și oportunități de afaceri limitate. La utilizarea energiei există și efecte negative pentru mediul înconjurător - epuizarea purtătorilor de energiei fosili, cantități mari de gaze cu efect de seră, poluarea aerului, apei și solului.

Eco-afacerea în energetică este legată de utilizarea din ce în ce mai mare a expansiunii surselor de energie regenerabilă. La noi în țară s-au efectuat studii și au fost cartografiate condițiile pentru funcționarea eficientă a surselor de energie regenerabilă. În nord-estul Bulgariei, pe coasta Mării Negre și în locurile înalte din țară există condiții de funcționare a turbinelor eoliene. În unele zone din nordul Bulgariei, câmpiile subbalcanice și depresiunea Tracică există condiții favorabile pentru instalațiile fotovoltaice. În acest sens, însă în România, climatul de afaceri este mai favorabil pentru dezvoltarea energiei din surse regenerabile.

În legătură cu aplicarea conceptului de dezvoltare durabilă și îmbinarea ecologiei cu economia IMM-urilor, există un potențial mare pentru utilizarea unor asemenea inovații, cum ar fi instalațiile fotovoltaice mici și instalațiile solare de apă caldă. În prezent, cele mai favorabile condiții și cele mai convenabile din punct de vedere economic sunt punerea în funcțiune a centralelor fotovoltaice mici de până la 30 MW. Cerințele crescute ale clienților cu privire la confortul și climatizarea hotelurilor și a caselor de oaspeți scumpește serviciile turistice. Pentru a fi competitivi și pentru a atrage clienți printr-un standard ridicat le prețuri accesibile, firmele pot căuta o combinație de diferite tipuri de surse de energie regenerabilă și instalații de climatizare cu ajutorul amenajării complexe cu cele mai morderne agregate. În condițiile clusterului transfrontalier, este posibil să se negocieze prețuri mai bune prin consolidarea livrărilor. Avantajul este o coincidență favorabilă sezonieră a cererii de energie crescute cu intensitatea radiației solare.

821

 

Fotografie: Panouri solare pentru hoteluri familiale

http://www.bgsolarhome.com/images/semeinihoteli.jpg

O condiție importantă pentru IMM-uri este alegerea corecta a capacității instalațiilor. Această condiție este importantă, atât din punct de vedere al cheltuielilor de capital optime, cât și pentru a reduce riscul dispozițiilor nefavorabile politice și administrative, cum ar fi reducerea prețului de cumpărare al energiei verzi. Cea mai acceptabilă capacitate a instalației este cea care se va potrivi nevoilor firmei în timpul sezonului turistic activ.

Având în vedere cadrul legal care permite conectarea fără probleme la rețelele de transport și achiziționarea fără întrerupere a energiei electrice produse, pentru afacerile de dimensiuni mai mari construirea unor astfel de instalații pe terenuri improprii pentru producția agricolă și cu preț de vânzare redus reprezintă o oportunitate, mai ales dacă acestea sunt aproape de utilizatori. Interesant este faptul că cele două tipuri de producție a energiei verzi – generatoare eoliene și instalații fotovoltaice într-o oarecare măsură se completează reciproc. Atunci când radiația solară este mai scăzută, există de obicei un vânt favorabil, și vice-versa.

Avantajul acestor sisteme este faptul că datorită capacității unitare mici, acestea se pot alătura sistemului energetic fără nici un fel de cheltuieli de capital sau cu cheltuieli de capital minore pentru rețeaua de transport. Sunt potrivite pentru funcționarea comună cu obiective, consumatori de energie electrică cu orice tip de grafic de încărcare, deoarece pot satisface în întregime sau parțial propriile nevoi, să transmită sistemului energia electrică generată în exces sau să-și completeze nevoile pentru aceasta complet automatizat.

822

Fotografie: Un sistem hibrid eolian-solar asigură autonomia energetică a complexului turistic Uzana de lângă Gabrovo

http://www.xn--e1aabhzcw.bg/upload/134303766566.jpg

O oportunitate pentru afaceri sunt îmbinarea surselor de energie regenerabile cu firme, producții de utilaje, obiective, hoteluri, bucătării și gospodării departe de rețelele de transport. Sursele de energie regenerabilă prevăd și perspective pentru firmele furnizoare de echipamente, instalare si service, în special în compoziția unui cluster.

De interes pentru afacerile implicate în furnizarea și montarea de panouri fotovoltaice și, de asemenea, pentru utilizatorii și proprietarii acestora, este dezvoltarea pieței acestora. În ultimii șase ani, valoarea instalațiilor solare din Germania a scăzut cu 60% - de la 5 € la 2 € pentru 1 kW de capacitate instalată. 1 kWh de energie electrică solară în Germania costă astăzi 0,2 €, tot atâta cât consumatorii plătesc acolo pentru energia convențională. Se preconizează că în 2016 energia solară va fi mai ieftină decât celelalte energii. Bulgaria va fi inclusă în acest grafic. În Germania, 51% din instalațiile solare sunt proprietatea cetățenilor și doar 13% sunt ale companiilor energetice. Acest lucru înseamnă descentralizare și independența față de acestea și o condiție prealabilă pentru limitarea scumpirii speculative a energiei (revista Manager, numărul 4, aprilie 2012). Aceste date sugerează perspective bune de afaceri în viitorul apropiat pentru aprovizionare, instalare, service si exploatarea sistemelor fotovoltaice.

Schema principală pentru sprijinirea și stimularea producției de energie din surse regenerabile de energie este prin tarife preferențiale, stabilite în Legea surselor regenerabile de energie.

http://www.mi.government.bg/library/index/download/lang/bg/fileId/167

Aceasta se aplică producătorilor de asemenea energii, cu excepția centralelor hidroelectrice de peste 10 MW și a centralelor electrice care lucrează cu biomasă, cu o capacitate de peste 5 MW. Comisia de stat de reglementare în domeniul energiei și al apei stabilește anual tarife preferențiale. În plus față de aceste tarife, legea prevede perioade lungi de achiziționare obligatorie a energiei din surse regenerabile de către operatorii de rețea - 20 ani pentru biomasă, sursele solare și geotermale și 12 ani pentru alte energii regenerabile, cum ar fi vântul și apa. Tarifele în Bulgaria sunt la niveluri similare cu cele din țările occidentale. De aceea, acestea sunt un stimulent suficient pentru a încuraja dezvoltarea energiei din surse regenerabile.

823

Fotografie: Au fost adoptate modificările în Legea cu privire la sursele regenerabile de energie

http://www.bpva.org/storage1/images/articles/item170/E.jpg

Planul național de acțiune pentru energie din surse regenerabile prezintă instrumentele financiare care sunt utilizate pentru a promova producția și consumul de energie din surse regenerabile în Bulgaria:

- Fondul internațional "Kozlodui" are la dispoziție 10 milioane de euro. Subvenționează producția de energie din surse regenerabile în conformitate cu "Linia de credit bulgar pentru eficiență energetică și surse regenerabile", care este parte din fondul ce funcționează din martie 2004 - fig.8.1. Linia de credit asigură finanțarea de la băncile respective care acordă împrumuturi întreprinderilor locale pentru a investi în proiecte legate de energie din surse regenerabile. Subvenția este asigurată prin punerea la dispoziție a 20% din împrumutul bancar.

Mai multe informații despre fondul „Kozlodui” la: http://mfk-consultant.eu/index_en.html; http://www.focus-news.net/?id=n1699461

”Fondul pentru eficiența energiei" finanțează investițiile în sfera eficienței energetice și a energiei regenerabile. Acesta oferă suport tehnic gratuit și dobânzi mai mici decât majoritatea celor oferite pe piață pentru împrumuturi pe proiecte legate de creșterea eficienței energetice sau utilizarea surselor de energie regenerabile. Pot aplica pentru proiecte cu un buget total între 30 000 și 3 milioane leva și o perioadă de rambursare de până la 5 ani

Pentru „Fondul eficiența energiei” la: http://www.beerecl.com

Centrul de eficiență energetică este finanțat de Banca Europeană de Investiții și Fondul Internațional "Kozlodui". Are ca scop să promoveze eficiența energetică și să sprijine utilizarea energiei regenerabile în Bulgaria. Există o combinație de împrumuturi și granturi, precum și asistență tehnică pentru planificarea și punerea în aplicare a proiectelor. Finanțează proiecte în valoare de între 40 000 și 25 milioane euro.

Pentru Centrul de eficiență energetică la: http://www.eneffect.bg/

824

Снимка: Климатици за фирми с кредити за енергийна ефективност

http://www.bulclima.com/uploads/article_gallery_images/energeff09.jpg

Conform procedurii "Eficiența energetică și economia verde" în cadrul programului "Competitivitate" se oferă ajutoare nerambursabile în valoare de 150 milioane euro. În paralel, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare oferă încă 150 milioane euro pentru linii de credit pentru aceleași activități prin intermediul a șase bănci partenere - "Allianz", Banca DSK, MKB Unionbank, Procredit Bank, Raiffeisenbank, Unicreditbank. Valoarea maximă a ajutorului nerambursabil este de până la două milioane leva pentru achiziționarea de mașini și echipamente cu scopuri de producție pentru o anumită listă. Aici intră și sectorul turistic. Ajutorul nerambursabil poate fi de la 30% până la 50% din costurile aprobate.

Despre procedura „Eficiența energetică și economia verde” în cadrul programului „Competitivitate” puteți citi la: http://www.beeciff.org/cms/bg

fig-8-1

Fig.8.1. Structura liniei de credit bulgare pentru eficiență energetică și surse regenerabile http://www.beerecl.com

Linia de credit bulgară pentru eficiență energetică și energie regenerabilă (BEERECL) prevede granturi pentru companiile private și oferă asistență tehnică gratuită. Linia de credit finanțează o gamă largă de proiecte în domeniul eficienței energetice și a surselor regenerabile prin acordarea de granturi de până la 15% din capital, puse la dispoziție sub formă de împrumut către firmă. BEERECL este finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Fondul Internațional "Kozlodui". Acestea oferă linii de credit pentru băncile din Bulgaria, care, la rândul său, oferă împrumuturi către companii private de holding ce elaborează proiecte de eficiență energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie.

"Întreprindere pentru gestionarea activităților de protecție a mediului înconjurător" este o companie cu capital de stat, care a fost înființată în conformitate cu Legea cu privire la protecția mediului. Aceasta finanțează proiecte ecologice în domeniul surselor regenerabile de energie prin furnizarea de resurse pentru construcția de hidrocentrale mici, prin împrumuturi de cinci ani fără dobândă. Acestea pot constitui până la 70% din valoarea totală a proiectului și nu pot depăși 1,5 milioane leva.

Pentru finanțarea de la „Întreprinderea pentru gestionarea activităților de protecție a mediului înconjurător” găsiți informații la:

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl

Cadrul Național Strategic de Referință pentru perioada 2007 - 2013 stabilește ca prioritate utilizarea optimă a potențialului local pentru producerea energiei regenerabile. Acesta oferă suport pentru astfel de activități prin intermediul Programelor Operaționale "Dezvoltarea competitivității economiei bulgare", "Dezvoltare Regională" și Programul pentru dezvoltarea rurală pentru perioada 2007 – 2013.

Programul Operațional "Dezvoltarea competitivității economiei bulgare" are la dispoziție resurse în valoare de 1,9 miliarde leva. Programul Operațional "Competitivitate" prevede cheltuieli de 403 milioane leva pentru "Introducerea de tehnologii care economisesc energia și sursele regenerabile de energie." Din aceste resurse numai 3 % sunt alocate pentru promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

Despre programul operațional „Dezvoltarea competitivității economiei bulgare” la: http://www.eufunds.bg/bg/page/96

Programul Operațional "Dezvoltarea regională" are la dispoziție în total 3,1 miliarde leva. Dintre acestea 83 milioane leva (6%) sunt destinate schemei de dezvoltare durabilă, denumită "Sprijin pentru punerea în aplicare a măsurilor de eficiență energetică în infrastructura educațională municipală în zonele urbane". În plus, Programul Operațional "Dezvoltare Regională" prevede cheltuirea a 117 milioane leva pentru "Accesul la resursele energetice durabile și eficiente", care este de aproximativ 4% din finanțarea indicativă totală conform Programului Operațional "Dezvoltare Regională". Programul Operațional "Dezvoltare regională" prevede cheltuirea a 27 milioane leva, ceea ce reprezintă 1 % din bugetul total al programului operațional pentru schema "Sprijin pentru punerea în aplicare a măsurilor de eficiență energetică în infrastructura educațională municipală din 178 de municipalități mici" (Stefanov, R. și colaboratori, 2011).

826

Fotografie: Municipalitatea Lovech a prezentat ieri 4 propuneri de proiecte în cadrul campaniei naționale „Pentru un mediu înconjurător curat – 2012”

http://www.lovechtoday.eu/община-ловеч-внесе-4-проектни-предложе/sreda2004121/

Directiva sistemului european de comercializare a emisiilor, revizuită în anul 2009, prevede o altă oportunitate pentru antreprenorii care au un interes în domeniul eficienței energetice. Conform acesteia, după anul 2013 producătorii de energie electrică nu vor fi scutiți de impozitul pe nivelurile de emisii eligibile de dioxid de carbon (Directiva 2009/29/CE). În schimb, cotele vor trebui să fie achiziționate la licitație, iar veniturile generate vor fi primite direct de către statele membre pentru a le utiliza la aprecierea sa. Cu toate acestea, directiva prevede că țările din UE trebuie să aloce cel puțin 50 % din aceste venituri pentru acțiuni specifice în domeniul de promovare a surselor de energie regenerabilă, captarea ecologică și stocarea geologică a CO2, eficiența energetică și neutralizarea impactului social al schimbărilor climatice. Din partea statelor membre se solicită doar să informeze Comisia cu privire la veniturile din cote și tipul acțiunilor întreprinse (Stefanov, R. și colaboratori, 2011).

Producția de energie din cogenerare beneficiază de aceleași stimulente ca și sursele de energie regenerabilă. În cazul cogenerării producția de energie termică și energie electrică este combinată. De obicei este utilizată combinația motor cu gaz - generator electric. Această producție este potrivită pentru combinarea cu obiective cu un consum constant de energie termică - apă caldă, abur sau rece. La aceste obiective, căldura este utilizată pentru nevoi proprii, iar energia electrică, în cazul în care nu este utilizată de către producător, se vinde sistemului. Cogenerarea este eficientă mai ales dacă în apropiere există încălzire pentru uz casnic. Energia termică în cazul cogenerării se obține de la răcirea motorului, iar randamentul energetic total poate ajunge la 90-93%. Aici un beneficiu pentru IMM-uri ar putea reprezenta combinarea intereselor acestora în cadrul clusterului turistic și prin intermediul acestuia.

Un interes pentru afacere reprezintă activitatea legată de utilizarea economică a energiei. Posibilitățile sunt în două direcții. În calitate de consumator de energie, agentul economic este interesat în reducerea intensității energetice a proceselor si producției sale. Astfel, activitatea sa devine ecologică. În calitate de proiectant sau antreprenor de lucrari de constructii și montaj, firmele au un domeniu de activitate în reducerea consumului de energie în obiectivele nou construite sau renovarea celor existente. Posibilitățile sunt reducerea pierderilor de căldură prin izolația termică efectiva a clădirilor și instalațiilor, regimului de încărcare, graficelor de timp pentru transferul mărfurilor în zone mai favorabile. Aici va exista perspectivă atâta timp cât vor exista producție și construcții. Efectul ecologic este de netăgăduit și această activitate ar putea fi cu ușurință calificată ca o eco-afacere pentru a beneficia de stimulentele și protecția existentă. Un rol pentru sincronizarea intereselor poate avea clusterul turistic transfrontalier.

O posibilitate pentru utilizarea eficientă a energiei electrice este folosirea de aparate electrice de generație nouă, care oferă aceleași funcții și cu un volum mai mare cu o calitate mai bună și consum de energie redus semnificativ. Ca exemplu se pot indica noile surse electrice de lumină – lămpile LED. În prezent o astfel de lampă echivalentă cu un bec incandescent de 60 W, care a fost interzisă la vânzare în UE, în SUA costă 20 $, însă ciclul fizic al acesteia se conturează a fi de 80000 - 100000 ore la un consum real de 12-13 W. Tehnologia LED are cea mai rapidă creștere în rândul tehnologiilor de iluminat. Este deosebit de eficace aplicarea acesteia în corpuri de iluminat cu senzori în coridoare mari, iluminatul de pe casa scării și alte locuri de trecere în clădiri. Utilizarea în masă va contribui la economisirea de cantități mari de resurse energetice fosile și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în același timp prețul acestor dispozitive reducându-se în mod semnificativ (revista Manager, numărul 4, aprilie 2012).

827

Fotografie: Londra se pregătește pentru iluminarea Olimpiadei cu lumini cu LED-uri 01.01 2012

http://www.humansinvent.com/#!/599/london-prepares-for-an-led-lit-olympics/led-sharp-motorway/

O dezvoltare analogică are și consumul de energie electrică a calculatoarelor din noua generație în comparație cu cele de acum câțiva ani. Diferența în energia consumată este cu 50% mai mică la cele noi.

Aici își pot găsi locul atât firmele de proiectare și montaj, cât și cele care furnizează dispozitivele electrice noi. Prin urmare, este important ca acestea să fie atrase pe teritoriul companiilor de turism care vor utiliza noua tehnică.

În domeniul energeticii importanța eco-afacerilor este deosebit de mare datorită consumului pe scară largă a resurselor naturale primare și a emisiilor nocive, în special a gazelor cu efect de seră. Linia de acțiune este crearea, livrarea și montajul de instalații de epurare pentru gazele de ardere. De o perspectivă deosebită este captarea și stocarea acestora, valorificarea căldurii și a materiei acestora.

 

<< 1 2 3 4 5 6 >>