Gestionarea deşeurilor

831

Fotografie: Poluarea atmosferei

http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20120403060220/pollutionfacts/images/7/75/Air_pollution_1.jpg

Urbanizarea, dezvoltarea industriilor şi îmbunătăţirea serviciilor sunt factori, care pe lângă oferirea unei calităţi ridicate a vieţii, au şi o serie de părţi negative. Concentrarea populaţiei şi a economiei în oraşe cu milioane de locuitori sau structuri asemănătoare cauzează generarea şi colectarea în anumite locaţii de cantităţi uriaşe de deşeuri industriale şi menajere. Utilizarea tot mai răspândită a obiectelor de unică folosinţă duce la acumularea excesivă a obiectelor uzate în depozite, iar destul de des şi în locuri aleatoare. Aceste fenomene devin ameninţătoare pentru generaţiile actuale şi viitoare, prin impactul lor direct asupra oamenilor şi mai ales prin pagubele pe care le provoacă asupra mediului natural. Acestea poluează solul, apa şi aerul, degajă substanţe nocive în timpul descompunerii lor într-o perioadă lungă de degradare naturală. Nu mai puţin dăunătoare sunt deşeurile, care sunt stabile la degradare şi se descompun foarte încet, precum masele plastice. Mai mult decât atât, folosirea acestora este din ce în ce mai răspândită, mai ales în compoziţia obiectelor cu ciclu de viaţă scurt, ceea ce duce la creşterea rapidă a cantităţii acestor deşeuri.

În vederea limitării efectelor negative din procesul dezvoltării şi a realizării concepţiei de dezvoltare durabilă, structurile de conducere la scară globală, naţională şi locală, efectuează măsuri de control preventive, restrictive și prohibitive la nivelurile corespunzătoare. Acestea sunt o parte semnificativă din mediul extern al firmelor de turism. Sunt exprimate prin introducerea unui set de legi şi reglementări, care sunt obligatorii pentru entităţile economice.

Scopurile ecologice ale ţărilor din UE sunt determinate de eco-directiva cadru cu privire la deșeuri.

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/framework_directive.htm

 

832

Fotografie: Avem problemele cele mai mari în gestionarea deşeurilor în UE

http://projectmedia.bg/media/pics/7307_big.jpg

La momentul adoptării noii legi cu privire la gestionarea deşeurilor în Bulgaria (iunie 2012), situaţia este alarmantă. Procentul de deşeuri nereciclate este ridicat şi extrem de nesatisfăcător. Din cele 55 de depozite regionale, de abia 20 sunt în proces de proiectare sau construcţie.

În legea nouă este prevăzut ca până în anul 2020 în mod obligatoriu sa fie reciclate cel puțin 50 % din ambalajele de sticlă, hârtie şi plastic. Deşeurile biodegradabile depozitate să fie reduse cu 65%. În acest scop încă de la începutul lui 2013 toate spațiile comerciale, clădirile administrative, instituţiile de sănătate şi învăţământ sunt obligate să colecteze separat deşeurile din hârtie, sticlă, metal şi plastic, precum şi să încheie contracte în vederea predării acestora către organizaţii de reciclare. Un neajuns în aplicarea acestei legi este lipsa clarităţii asupra aplicabilităţii acesteia în mod real la începutul perioadei curente – anul 2013. Într-o perioadă de doi ani după intrarea în vigoare a acesteia, este prevăzuta colectarea separată a deşeurilor din construcţii şi reutilizarea acestora.

Până în anul 2014 municipalităţile ar trebui să aibă sisteme de reciclare, care prelucrează 25% din gunoiul depozitat. Până în anul 2018 trebuie să fie reciclate 40% din deşeuri, iar până în anul 2020 – 50% din deşeuri să fie reciclate şi refolosite.

Pentru a se garanta îndeplinirea acestor obiective importante, este prevăzut că municipalităţile care până în anul 2020 nu vor îndeplini prevederile legale, să plătească contribuții cu 15% mai mari pentru gunoiul depozitat. Acestea sunt obligate să creeze reglementări pentru aplicarea legii pe teritoriul acestora. (Revista Economie, august 2012).

fig-8-2  

http://www.dolceta.eu/bulgaria/Mod5/Opakovkite-i-upravlenieto-na-otpad.html

Firmele care nu respectă strict şi pe deplin prevederile Legii Protecţiei Mediului Înconjurător sunt ameninţate să suporte sancţiuni băneşti, care pot duce la deteriorarea gravă a situaţiei economice a acestora. Nu este exclusă încetarea activităţii acestora. Pentru a nu se ajunge la situaţii limită, soluţia este una singură – schimbarea sistemului de valori al firmelor. Se poate realiza prin educaţia ecologică sistematică a populaţiei şi mai ales a echipei manageriale.

În cazul activităţii sezoniere, aşa cum este domeniul turismului, organizaţiile teritoriale de breaslă şi structurile de cluster pot avea un rol semnificativ pozitiv, atât pentru educarea şi informarea managerilor din întreprinderile mici şi mijlocii, cât şi să sprijine procesul de refolosire sau eliminare a deşeurilor în cadrul firmei sau să fie aduse la o formă care să permită predarea acestora către organizaţii specializate.

Dacă pe teritoriul unui complex turistic, care face parte dintr-o formaţiune de cluster, se poate ca printr-o acţiune comună a firmelor în acesta să fie creată, atrasă sau îmbunătăţită o astfel de companie, care să corespundă prevederilor legale şi să fie capabilă să rezolve problema gestionării deșeurilor.