Reciclarea deşeurilor industriale şi menajere

Reciclarea deşeurilor rezultate din distrugerea instalaţiilor, precum şi a materialelor reziduale de la anumite procese tehnologice, cum ar fi croire şi tăiere, reprezintă cea mai veche și răspândită formă de activitate ecologică şi este o punte către o dezvoltare durabilă. Aceasta are un aport semnificativ în economisirea polipropilenei şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Cele mai dezvoltate ţări din UE reciclează cu cele mai bune rezultate până la 70 % din deșeuri şi practic nu îngroapă nimic în depozite, în timp ce altele îngroapă în continuare peste trei sferturi din deşeuri. Ceea ce înseamnă că ţările dezvoltate au transformat deşeurile dintr-o problemă în resursă.

Într-un raport al Comisiei Europene este explicat că acest lucru este posibil prin combinarea diferitelor instrumente economice. Anumite impozite şi restricţii legate de depozitare şi ardere sunt combinate cu scheme de responsabilitate ale producătorilor şi scheme de plăţi, care se bazează pe principiul “plătești mai mult dacă arunci mai mult”. Practica arată faptul că acestea sunt cele mai eficiente instrumente în redirecţionarea fluxurilor de deşeuri spre reciclarea acestora. Pentru a avea un efect economic o astfel de activitate într-o economie globalizată, aceste instrumente economice sunt introduse la scara largă în toate ţările membre ale UE.

În “Harta rutieră pentru folosirea eficientă a resurselor” sunt formulate scopuri precum depozitare zero, reciclare maximă şi refolosire, precum şi limitarea refolosirii energetice până la deşeurile care nu sunt reciclabile. Mai multe informaţii la: http://ec.europa.­eu/environment/resource_efficiency/about/roadmap/index_en.htm

 841

Fotografie: CE a prezentat instrumente economice pentru îmbunătăţirea gestionării deşeurilor

http://ecology-bulgaria.com/img/190412103548Pochvi.jpg

În opinia comisarului european pe probleme de mediu Yanes Potochnik “... Deşeurile sunt prea preţioase, ca să fie aruncate. Dacă acestea sunt gestionate corect, valoarea conţinută în cadrul acestora se poate întoarce înapoi în economie. Şase ţări membre deja combină practic depozitarea zero cu un procent ridicat de reciclare. Acestea nu numai ca folosesc valoarea inclusă în deşeuri, dar în cadrul acestui proces au creat şi industrii înfloritoare şi multe locuri de muncă. Raportul arată cum au obţinut acest lucru. Printr-o serie selectată de instrumente economice este asigurată prevenirea, refolosirea şi reciclarea deşeurilor, ceea ce face instrumente mai atractive din punct de vedere economic. Acum responsabilitatea noastră comună cu ţările membre şi organele locale este să garantarăm folosirea eficientă şi răspândirea acestor instrumente în toată UE. Acesta este unul dintre scopurile principale a Hărţii rutiere pentru folosirea eficientă a resurselor...” (http://www.greentech.bg, 2012).

Rezultatele cele mai bune obținute de țările membre ale UE cu privire la refolosirea deşeurilor, arată că modul cel mai bun pentru îmbunătăţirea gestionării deşeurilor este combinarea următoarelor instrumente:

  • Impozite şi/sau restricţii cu privire la depozitare şi ardere – rezultatele în urma cercetării sunt lipsite de ambiguitate: procentele de depozitare şi ardere scad în ţările în care cheltuielile pentru depozitare şi ardere au crescut ca urmare a unor impozite şi restricţii;
  • Schemele de plată în bază principiului “plăteşti mai mult, dacă arunci mai mult” s-au dovedit foarte eficiente pentru prevenirea producerii deşeurilor şi încurajarea cetăţenilor să participe la colectarea diferenţiată a deşeurilor;
  • Schemele de responsabilităţi ale producătorilor dau posibilitatea câtorva ţări membre să colecteze şi distribuie resursele necesare îmbunătăţirii colectării diferenţiate şi a reciclării. Eficienţa în cheltuieli şi transparenţa însă sunt diferite în fiecară țară şi în diferitele fluxuri de deşeuri, ceea ce duce la necesitatea planificării şi observării atente a schemelor în cauză

Mai multe practici bune în refolosirea deşeurilor la: http://www.greentech.bg

În raportul publicat de către Eurostat în data de 27 martie 2012, cele şase ţări membre ale UE, care depozitează mai puţin de 3% din deşeurile menajere sunt Belgia, Danemarca, Germania, Austria, Suedia şi Olanda. Acestea sunt în mod incontestabil printre cele mai dezvoltate ţări din punct de vedere economic. Dar între diferitele ţări membre ale UE există diferenţe semnificative în gestiunea deşeurilor. La celălalt pol sunt 9 ţări, care în continuare depozitează peste ¾ din deşeurile sale menajere. Între acestea se află şi Bulgaria. Ultimele date statistice publicate de către Eurostat, arată un progres continuu în câteva ţări noi membre, în care procentele de reciclare cresc rapid.

În alte locuri, producerea deşeurilor menajere de asemenea scade, dar aici cauza principală este descreşterea economică şi puterea de cumpărare scăzută a populaţiei http://www.greentech.bg

 842

Fotografie: Balotarea deșeurilor

http://lovechtoday.eu/images/news/bokluk1201121.jpg

Pentru firmele din sectorul turismului astfel de împrejurări trebuie să fie văzute ca un semnal clar de acțiune. Acestea trebuie să fie conștiente de faptul că ceea ce s-a reușit în țările dezvoltate europene va deveni în curând practică obligatorie și la noi în țară. Dacă sunt luate măsuri la timp, noile cerințe legale nu vor găsi aceste firme nepregătite. Mai degrabă, acțiunile de anticipare vor oferi un avantaj competitiv, care în mod inevitabil se va arăta în condițiile noilor cerințe. Acesta va consta din eforturile de a ocupa poziția de lider în activitatea de colectare, procesare și reciclare a deșeurilor, în conformitate cu Legea cu privire la gestionarea deșeurilor. Aceste activități sunt fără îndoială aducătoare de venit și vor deveni din ce în ce mai atractive. Direcțiile în domeniul turismului sunt utilizarea grăsimilor reziduale, deșeurilor alimentare și de bucătărie, de hârtie, plastic și recipiente de sticlă, ape reziduale, uleiuri de mașină reziduale, deșeuri electronice și electrocasnice.

 843

Fotografie: Food waste  Image © Istock

http://www.eea.europa.eu/bg/signals/sighnali-2012-gh/v-blizk-kadr/khranitielni-otpadtsi

Sunt supuse reciclării mai multe materiale. O parte dintre acestea sunt de origine minerală anorganică - metalele. Producția acestora este asociată cu pagube mari pentru natură, mediul înconjurător și epuizarea rezervelor de minereuri și combustibili. Emisiile nocive de la astfel de materiale sunt de asemenea foarte mari datorită dimensiunii producției și a utilizării. Din aceste împrejurări rezultă importanța aspectului de reciclare a acestora. Mai mult decât atât, metalele sunt supuse trecerii multiple prin ciclul productie - utilizare - reciclare, adică în practică de un număr nelimitat de ori.

Formele de reciclare pot fi mai multe:

  • Reciclarea mașinilor și echipamentelor întregi în fabrici de reparații. Aici cu piese originale și fonduri disponibile de înlocuire, mașinile reciclate își recuperează resursele de viață ale acestora până la 100%. Această reciclare se aplică la mașini-unelte, mașini agricole, mijloace de transport. În acest caz, impactul ecologic este mai mare.
  • Reciclarea pe unități și piese – mașinile scoase din uz sunt demontate fără a fi distruse și unele părți din acestea, cum ar fi corpurile, elementele solide și altele, care sunt scumpe, din materiale multe și nu se deteriorează în timpul funcționării normale, sunt utilizate în producția de serii noi ale acelorași mașini. Multe companii colectează mașinile scoase din uz la furnizarea de echipamente noi pentru partenerii săi și aplică metoda de mai sus pentru reciclare. Acest sistem este utilizat pe scară largă în cazul leasingului la comercializarea de automobile și și utilaje agricole.
  • Sortarea componentelor mașinilor și echipamentelor casate pe tipuri de materiale și trimiterea în întreprinderi metalurgice sau de alt tip în vederea prelucrării materiilor prime. Această metodă de reciclare are cea mai mare pondere în întregul proces de reciclare. Aceasta se aplică cel mai bine în sectorul turismului. Este necesar să fie organizat în beneficiul sectorului.

 844

Fotografie: Reciclarea deșeurilor – o afacere de mare amploare

http://1.bp.blogspot.com/_W1c40aEK57Q/TUzhnBlaOHI/AAAAAAAADog/o3KqmONGooM/s1600/26_recycling.jpg

O altă parte importantă a procesului de reciclare a materialelor plastice. Acestea sunt caracterizate prin descompunerea lentă după aruncare, astfel că poluarea este mare ca urmare a acumulării a unor astfel de materiale în timp, și în special din ambalaje. În același timp, aceste materiale sunt reciclabile cel puțin de zece ori, ceea ce le face materiale valoroase. Acest tip de deșeuri este prezent în cantități considerabile în industria turismului, fapt care creează premisele pentru afaceri conexe.

În ultimii ani câțiva ani s-a accentuat problema reziduurilor electronice. Acest lucru se datorează faptului că materialele din dispozitivele electronice sunt în cantități mici pentru un anumit aparat, motiv pentru care acestea nu reprezintă interes pentru posesorii lor să fie reciclate. Pe de altă parte, aceste dispozitive conțin atât materiale valoroase - cum ar fi platină, aur, argint, cupru, cât și materiale periculoase - plumb, mercur, cadmiu, arsenic si altele. Substanțele nocive care au căzut pe sol, în apă sau aer pot fi foarte periculoase pentru sănătatea oamenilor. Pe de altă parte, în cazul unei cantități suficiente de astfel de dispozitive colectate, extracția metalelor prețioase poate fi mai eficientă decât metoda convențională din natură.

O altă problemă cu aceste dispozitive este volumul acestora și ciclul de viață scurtă. Acest lucru creează condiții pentru acumularea în depozitele de deșeuri de cantități mari, prin care capacitatea lor se epuizează mai rapid. Corpurile acestor dispozitive, de obicei din material plastic, se degradează încet, ceea ce adâncește problema cu poluarea naturii.

În țara noastră există o întreprindere care activează la Novi Iskar pentru prelucrarea unor astfel de deșeuri. Acest lucru creează condițiile pentru ca întreprinderile mici să colecteze și să predea deșeuri în vederea prelucrării. Ca o bună practică de perspectivă în acest sens poate fi indicat un proiect realizat în Germania.

 845

Fotografie: Se deschide o fabrică de reciclare de e-deșeuri

http://www.greentech.bg/?p=8360

Telefoanele mobile și computerele personale în mare măsură au preluat afacerea serviciilor poștale. Scrisorile personale și poșta corporativă sunt aproape complet înlocuite cu comunicațiile digitale.

Dar oficiul poștal din Germania poate fi mult mai subtil decât cel din alte țări - și să se îmbogățească din ceea ce la prima vedere pare o pierdere totală. Angajații germani poștali plănuiesc să facă o afacere bună din ... colectarea telefoanelor mobile vechi, echipamentelor electronice casnice, cartușelor de imprimantă utilizate, precum și orice alt tip de deșeuri electronice, suficient de mici pentru a încăpea într-o cutie de format A4 (dimensiunea unei foi standard de hârtie). Aur, argint, cupru și alte zeci de materii prime valoroase sunt ascunse în fiecare echipament electronic - comori care așteaptă să fie "prădate". ALBA - firma care va recicla deșeurile electronice – a apreciat faptul că se pot recicla până la 80% din materialele dispozitivelor electronice vechi. De la companie speră să primească până la 10 000 de "scrisori" pe lună, pline cu dispozitive electronice utilizate, care altfel ar fi ajuns la gropile de gunoi, ar fi arse sau "uitate" în partea de jos a unui sertar.

Germanii vor putea descărca de pe site-ul oficiului poștal german ștampila poștală de Internet pentru cheltuieli poștale plătite. Acest lucru le garantează faptul că trimiterea ”scrisorii" este gratuită. Având ștampila, orice "pachet" poate fi plasat în orice cutie poștală și va fi trimis către echipamentele de reciclare ALBA. Proiectul, denumit "Electroreturn", va funcționa pe o perioadă de un an. După aceea, oficiul poștal va decide dacă este de succes și dacă acesta poate fi continuat. Dacă sunt colectate aproximativ 83 de milioane de telefoane mobile vechi - care sunt scoase din uz, dar încă nu sunt aruncate sau returnate pentru reciclare - proiectul poate fi util și va fi reînnoit.

Mai multe despre această inițiativă la: http://www.greentech.bg  15/02/2012

Perspectivele pentru reciclare ca afacere vor rămâne mari pentru totdeauna. În afară de efectele asupra mediului, această afacere are și un efect economic bun, ceea ce este o condiție majoră pentru dezvoltarea cu succes. Probleme în această privință apar din acțiunile nereglementate ale unor firme implicate în colectarea de deșeuri, ceea ce duce la complicații administrative și birocratice.

 846

Fotografie: Baterii vechi

http://sisw.org/uploads/3/1/5/4/3154356/280852574.jpg

O serie de deșeuri care nu sunt reciclabile, dar conțin substanțe organice, sunt utilizate pentru producerea de energie prin incinerare sau pentru producerea de gaze combustibile. Acestea din urmă au avantajul că sunt produse din materiale neadecvate pentru a fi valorificate în orice alt mod, ceea ce le face ieftine și aproape fără valoare, iar la arderea acestora emit mai puține gaze cu efect de seră decât combustibilii fosili. În același timp, astfel de procese reduc poluarea extrem de neplăcută a solului, apei și aerului din descompunerea materialelor organice. Aceste tehnologii eco sunt aplicabile pentru utilizarea deșeurilor din bucătării, ferme, fabrici de prelucrare și reziduuri vegetale rămase neutilizate pe câmp.

Pentru firmele de turism implicarea în activitatea de reciclare a deșeurilor de bucătărie și alimentare poate aduce beneficii multiple. Este necesară o organizare adecvată a punerii în aplicare a Legii cu privire la gestionarea deșeurilor, mai degrabă decât încercarea de ocolire a acesteia.

847

Fotografie: O turmă de 150 vaci poate „produce” 400 MWH de curent electric anual

http://www.klassa.bg/images/pictures/class_bg/img_208793.jpg

<< 1 2 3 4 5 6 >>