Rezumat

Este necesar să se dezvolte inovații în domeniul organizarării și tehnologiei de refolosire a deșeurilor. Această activitate, împreună cu efectul ecologic economic și general, poate fi văzută ca un factor important în competitivitatea regiunii și mai ales a turismului. În condiții de concurență puternică din partea destinațiilor vecine cu servicii turistice dezvoltate în mod tradițional, turiștii înstăriți se vor orienta spre regiuni cu mediu natural conservat și întreținut. Aceștia sunt dispuși să plătească pentru odihnă și recuperare doar în condiții de confort creat în mod artificial, precum și pentru un peisaj natural. Realizarea unor astfel de condiții este posibilă prin eforturile comune ale companiilor din sector în condițiile clusterului transfrontalier sau al unei alte forme de cooperare profesională și în domeniu, în parteneriat cu autoritățile locale.

Cum ar trebui să acționeze companiile din sectorul turismului, în activitatea specifică a acestora, pentru a pune în aplicare conceptul de dezvoltare durabilă:

  • Să ia la cunoștință, de preferință împreună cu toți managerii dintr-un anumit teritoriu, de Legea cu privire la gestionarea deșeurilor. Accentul este pus pe dispozițiile specifice în cazul respectiv, direcțiile și tipurile de deșeuri. Este recomandabil să se utilizeze serviciile de lectori de la Inspectoratul Regional de Mediu și Gospodărirea Apelor, pentru a se identifica exact aspectele problematice și a se clarifica măsurile adecvate, bazate pe informațiile despre statutul regiunii.
  • Evaluarea situației firmelor în funcție de cerințele Legii cu privire la gestionarea deșeurilor și conceptul de dezvoltare durabilă.
  • Identificarea și prioritizarea măsurilor de a aduce activitatea economică în acord cu cerințele dezvoltării durabile bazate pe importanța sustenabilității economice și ecologice.
  • Determinarea posibilității agenților economici de a utiliza stimulentele și sprijinul financiar oferite prin programele europene și naționale pentru dezvoltarea durabilă, dezvoltarea regiunilor, dezvoltarea IMM-urilor, competitivitatea, energia verde, dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea agriculturii. Este util să se utilizeze lectori experți din structurile locale ale activităților și instituțiilor conexe.
  • Identificarea de abordări pentru acordarea de asistență metodologică a firmelor contractante, obținerea și controlul ajutoarelor la punerea în aplicare a inițiativelor de dezvoltare durabilă și a activităților ecologice, prin organizarea de centre regionale de informare. Se poate solicita asistență din partea autorităților locale și a organelor care se ocupă de fondurile europene.

Aceste activități sunt foarte utile pentru IMM-urile din turism și realizabile în cazul în care există o cultură și structuri corporative, care organizează și conduc acțiunile comune pentru realizarea dezvoltării durabile. Este important să se înțeleagă faptul că dezvoltarea durabilă nu înseamnă doar costuri pentru inițiative ecologice, ci este o combinație de stabilitate economică, socială și ecologică prin circulația corespunzătoare a fluxurilor, capacităților și eforturilor financiare.