Introducere

Tema 4 : Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri în cadrul cluster-ului turistic

În cadrul temei nr. 4 al acestui compendiu de studiu veţi găsi texte şi link-uri către alte surse ce vă vor sprijini să aflaţi:

 • Ce reprezintă modul de abordare sub formă de cluster a afacerilor în domeniul turismului;
 • Care sunt posibilităţile existente de promovare a activităţii comerciale a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) şi ce măsuri prioritare se aplică pentru dezvoltarea turismului;
 • Care sunt principalele moduri de abordare a problemelor ce ar trebui să ducă la rezolvarea contradicţiilor ce ţin de implementarea unor măsuri din domeniul de afaceri şi protecţia mediului ambiant;
 • Care sunt principalele certificate din domeniul ecologic la nivel internaţional şi marcajele eco din domeniul turismului.

În cadrul temei nr. 4 al acestui compendiu de studiu veţi găsi informaţii despre:

 1. Noţiunea de cluster industrial;
 2. Esenţa clusterului;
 3. Creşterea vitalităţii IMM-urilor în cadrul clusterului industrial;
 4. Stimularea studiilor aplicate şi implementarea de noi tehnologii;
 5. Promovarea activităţilor comerciale desfăşurate de IMM-uri;
 6. Măsuri prioritare în dezvoltarea turismului;
 7. Liberalizarea circulației mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor;
 8. Posibile soluții în rezolvarea conflictelor dintre mediul de afaceri și  conservarea resurselor naturale;
 9. Necesitatea certificării şi aplicării de eco-marcaje în domeniul turismului.

După ce veţi parcurge conţinutul temei nr. 4 ar trebui să puteţi:

Să definiţi noţiunea de cluster industrial, cluster turistic, etichetă eco, principalele soluţii în rezolvarea conflictelor dintre mediul de afaceri și  conservarea resurselor naturale;

Să puteţi explica сare este esenţa unui cluster turistic şi cum se desfăşoară activităţile de coordonare în cadrul clusterului turistic transfrontalier;

Să puteţi delimita orientarea acţiunilor de creştere a vitalităţii întreprinderilor din domeniul turismului, cât şi măsurile prioritare ce trebuie întreprinse în vederea dezvoltării turismului în regiunea transfrontalieră;

Să utilizaţi cunoştinţele pe care le deţineţi din domeniul cuvintelor cheie, atunci când analizaţi practici legate de conceptul „cluster turistic”, „etichetă eco”, “managementul total al calităţii mediului”.