Creşterea viabilității IMM-urilor în cadrul clusterelor de turism - Promovarea activităţii IMM-urilor pe piață

Acest lucru constă în menținerea unui preţ de cost scăzut, al unui nivel sănătos al concurenței în vederea asigurării calităţii produselor noi și îmbunătăţirii caracteristicilor acestora,  perfecționării proceselor de producţie și de organizare a muncii. Pentru a întări viabilitatea întreprinderii este necesar a se lucra în mai multe direcții simultan.

 • Schimbarea și stimularea cererii de consum prin includerea în procesul de globalizare a piețelor și a concurenței, progreselor în domeniul tehnologiei informației, publicitate activă și promovare a destinației.
 • Încurajarea investițiilor în firmele turistice ca o sursă directă și indirectă de locuri de muncă, un mijloc de transfer de tehnologii noi în companii și în consolidarea pozițiilor lor de piață. Pentru a fi selectate proiectele de investitii, cu un impact pozitiv asupra dezvoltării durabile a regiunilor, printre criteriile de selecție este inclusă şi aplicarea sistematică de analiză a eficienței investițiilor, extinderea pe noi piețe, crearea de noi locuri de muncă.

Oportunitati pentru a atinge aceste obiective sunt oferite prin intermediul fondurilor naționale și internaționale pentru sprijinul IMM-urile prin intermediul programelor operaționale, inclusiv dezvoltarea regională durabilă și cooperarea transfrontalieră

http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=4&id=268

 • Utilizarea dotărilor de infrastructură legate de afaceri, care includ:
 1. aderarea la rețelele transeuropene și îmbunătățirea accesului la regiunile în context transfrontalier;
 2. activităţi de lobby și infiinţarea de noi PCTF și asigurarea căilor de acces către acestea, alăturându-se rețelelor transeuropene de telecomunicații și îmbunătățirea celor locale;
 3. aderarea la rețelele transeuropene și îmbunătățirea instalațiilor energetice locale, dezvoltării surselor de energie regenerabilă în cadrul programelor de sprijin naționale și europene;
 4. dezvoltarea de proiecte locale de infrastructură care să contribuie la punerea în aplicare a cooperării transfrontaliere.
 5. conservarea și managementul de mediu prin utilizarea de fonduri de sprijin naționale și europene (http://ec.europa.eu/civil_service/admin/green/index_bg.htm);

Promovarea cercetărilor aplicate și punerea în aplicare de noi tehnologii

Pentru a avea succes în afaceri o companie de turism trebuie să efectueze activități proprii de cercetare și experimentare, studii de caz, activităţi de formare a personalului, folosirea de specialiști calificați.

Cele trei direcţii importante de dezvoltare sunt:

 • Crearea de oportunități pentru punerea accelerată în aplicare a tehnologiilor ce oferă produse de înaltă calitate în domeniul turismului;
 • Crearea unui mediu pentru inovație și sensibilitate către aceste direcţii în cadrul companiilor;
 • Să încurajeze inițiativele de a crea noi servicii și să promoveze utilizarea de tehnologii înalte pentru a diversifica portofoliul de produse.

Untitled11

Poză: http://computerworld.bg/42288_obshtina_asenovgrad_vnedri_unikalna_za_balgariya_gis_za_turisticheski_atrakcii/

Deoarece inovația nu se referă doar la tehnologiile înalte, ci şi la fiecare zonă de dezvoltare socială, criteriile utilizate în selectarea proiectelor sunt formate prin aplicarea unor metode eficiente de aprovizionare tehnico-materială, servicii industriale noi, tehnici noi de management și noi abordări pentru activități de studiu de piață.