Promovarea activităţii de marketing a IMM-urilor

Ca și în cazul economiilor dezvoltate și în cazul nostru, IMM-urilor constituie partea principală a economiei. În Bulgaria, în 2012 acestea constituiau 98,6% din totalul întreprinderilor, din care 91,6% sunt microîntreprinderi cu mai puțin de 10 angajați. Programele naționale de dezvoltare și de sprijin pentru IMM-uri au în vedere următoarele măsuri:

 • Sprijinirea IMM-urilor nou înfiinţate – prin crearea unei rețele de incubatoare pentru companiile inovatoare în cadrul cărora se vor oferi: infrastructură - facilități pentru activități de cercetare, de securitate, comunicaţii, acces la echipamente de laborator și științifice, acces la biblioteci, asistență tehnică, servicii de consultanță și servicii de birou.
 • Acordarea de asistență tehnică pentru dezvoltarea planurilor de afaceri, pentru facilitarea accesului la programe regionale, naționale și internaționale, pentru a promova procesul de management al calității și inovării, dezvoltarea abilităților antreprenoriale.
 • Consolidarea IMM-urilor din țară, prin sprijinul financiar al proiectelor de investiții care să conducă la extinderea producției și crearea de noi locuri de muncă și de ajutor pentru companiile ce reprezintă o prioritate în dezvoltarea economică a țării.
 • Sprijin financiar pentru întreprinderile mici și mijlocii pentru afirmarea acestora pe piețele externe.

Informații și suport metodologic pentru utilizarea acțiunii propuse pot fi găsite în centrele regionale prin dezvoltarea clusterelor din turism sau a oricărei alte forme de cooperare industrială.

Exemple de site-uri ale organizaţiilor din regiunea transfrontalieră: iem.enviro-link.org/files/Concept.pdf; http://www.rapiv.org/

Pentru a evalua starea și posibilitățile regiunii transfrontaliere și companiilor din domeniul turismului ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestora, drept abordare utilă  poate servi analiza punctele lor forte și slabe. Punctele slabe în acest caz pot fi:

 • o stare precară a dotărilor şi a bazei tehnologice;
 • oportunități limitate pentru investiții și inovare;
 • deficit de cultură antreprenorială și de afaceri;
 • comportamentul managerial inadecvat în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă și economia ecologică.

Unele dintre punctele forte care oferă o sanşă de dezvoltare:

 • un sistem de învățământ cu tradiţie dezovoltat;
 • existenţa unui nucleu de bază de personal calificat;
 • existenţa unei tendințe de modernizare a activităţilor;
 • manifestarea dorinței de a diversifica gama de produse prin integrarea punctelor de atracții culturale, arheologice și naturale în cadrul programelor pentru turiști;
 • încercarea de a realiza activități și programe cu caracter transfrontalier;
 • utilizarea unor politici comune de marketing.

Atingerea unui grad avansat al dezvoltării durabile şi de competitivitate în condiţiile existenţei clusterului poate fi realizată în următoarele domenii:

 • crearea posibilităţilor de a reduce costurile fixe și, prin urmare a preţului de cost prin creşterea gradului utilizării în comun de servicii și echipamente, cum ar fi serviciile de secretariat și administrative, contabilitate, inițiative comune de animație și servicii comune de transport şi aprovizionare;
 • colaborarea împreună a profesioniștilor cu o motivație similară, pregătire și orientare spre rezolvarea problemelorîn domeniile noi ce ţin de echipamente și tehnologii;
 • consultanţă în afaceri şi schimbul de cunoștințe și de experiență în rândul formatorilor de opinie ce priveşte dezvoltarea comună a întreprinderilor din regiune;
 • cooperare în domeniul de marketing și cercetare aplicată a pieţei și de analiză a acesteia;
 • acțiuni comune pentru afaceri în domeniul mediului;
 • cooperarea în cadrul activităților care oferă locuri de muncă pentru personalul din cadrul companiilor în extra sezon, cum ar fi producția de suveniruri, servicii de croitorie pentru hoteluri, servicii de reparație și zugrăveli, reparaţii de mobilier.

Untitled12

Poză: Bulgarevo, Sărbătoarea pepenelui galben

http://bulgarevo.com/2012/?m=20111126