Măsuri prioritare pentru dezvoltarea turismului

În sectorul turismului este deosebit de important de a avea un tipar de gândire şi de acţiune comun din partea investitorilor privați și a autorităților publice. Aceasta este singura modalitate de a dezvolta cu succes toate oportunitățile de afaceri. Pentru a spori competitivitatea sectorului se impune atragerea unui număr de turişti ce deţin resurse financiare, dar, de asemenea, şi posibilitatea de extindere în extra sezon. Acest lucru ar putea fi realizat prin dezvoltarea:

 • produsului turistic;
 • marketing şi publicitate;
 • formarea resurselor umane.

Untitled1

Poză: http://www.tervel.bg

Exemplu de bune practici în „Analiza experienţei europene în domeniul turismului alternativ” pe:

http://www.tervel.bg/downloads/aktualno/krushari_best_practices.doc

Şaptezeci la sută din toate serviciile turistice din țara noastră se referă la turismul marin de agrement, care reprezintă o cotă majoră în cadrul sectorului. Acest lucru se datorează faptului că țărmul Mării Negre din Bulgaria se întinde pe 378 km, cu o suprafață totală a plajei de de 9 mln.m2, iar dacă se iau în calcul şi dunele – se ajunge la cu 16 mln m2. Există un număr total de 70 de plaje.

Turismului marin are un potențial de dezvoltare în mai multe direcţii:

 • Dezvoltarea infrastructurii turistice.
 • Creșterea proporției turismului de agrement marin în PIB-ul țării prin extinderea sezon și includ în acesta a serviciile cognitive, turismului rural, a ecoturismului.
Untitled2 Untitled3 Untitled4

http://infobg.net/bg/index.php?cat=zabelejitelnosti&id=37&opt=1

 • Câştigarea de noi pieţe.
 • Сrearea unui produs turistic comun cu țările Consiliului de Cooperare Economică din Bazinul Mării Negre prin publicitate comună.

Untitled5

Poză: novinite.bg

Pe următoarea poziţie, cu un mare potențial pentru dezvoltarea turismului balnear, se situează staţiunile balneare în număr de 500 cu un număr de 1600 izvoare termale, unele dintre acestea fiind în zona de frontieră.

Untitled6

Poză: Multe dintre staţiunile marine deţin unităţi de tratament balneo-fiziologic: Albena, Nisipurile de aur. Sfântul Constantin.

SPA Albena - https://www.google.bg/search?hl=bg&tbs=sbi:...STEP

Turismul cultural este, de asemenea, pe cale să se extindă. Pe teritoriul țării noastre sunt mai mult de 40.000 de monumente din diferite perioade istorice şi 229 de muzee. Turismul ecologic, de aventură și alte forme de turism durabil sunt, de asemenea, bază pentru dezvoltarea rețelei existente de trei parcuri naționale, cu o suprafață de 221252,2 ha, nouă rezervații naturale, 89 rezervații și 2234 site-uri naturale. În ceea ce priveşte perspectivele pentru turismul rural, cercetările arată că 35% dintre cetățenii UE preferă să-şi petreacă concediile în zonele rurale.

Untitled7

Poză: Rezervaţia Biosferei Kamchiya

http://www.obzorcityhotel.com/_files/infos/8af3640_Obzor_City_Hotel_more_ekskurzii_2.jpg

Liberalizarea circulației mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor

Modificările care au loc pe piața europeană necesită aplicarea unei noi maniere de comportament din partea firmelor bulgăreşti din domeniul turismului. Piață deschisă bulgară simte impactul mărfurilor europene - testate si certificate, cu grad înalt de securitate și cu înalte calităţi de consum. Acest lucru impune creşterea competitivităţii produselor autohtone şi adaptarea acestora la  standardele europene de calitate. Reglementările europene actuale determină mecanismul de formare a cerințelor faţă de produs în activitățile de standardizare, certificare și acreditare.

Statul reglementează cerințele tehnice pentru produse, protejând în același timp interesul public, și anume:

 • protecția moralității publice, a ordinii publice și a siguranței publice.
 • Protejarea sănătății și a vieții persoanelor, animalelor sau plantelor.
 • Protecția patrimoniului național cu caracter artistic, istoric sau arheologic.
 • Protecţia proprietăţii intelectuale şi a comerţului.
 • Protejarea mediului de lucru şi a mediului înconjurător.

În statele membre UE intervine un control mult mai scăzut asupra calității produselor înainte de punerea lor pe piață, dar funcția sa principală rămâne aceea de a efectua stict al produselor disponibile în comerț.

În actele legislative ce privesc aspectele tehnice, constituie obiect al regmelentărilor:

 • Standardele și cerințele care definesc proprietățile produsului, compoziția, conținutul util, termenul de utilizare și instrucțiunile de utilizare. Acest lucru se referă şi la companiile din domeniul turismului, care utilizează în masă produsele alimentare, oferind serviciile de restaurant
 • Cerințele privind producerea, prelucrarea, transportul și depozitarea produselor alimentare.
 • Definiții ale produselor eligibile și denumiri comerciale sub care acestea pot fi comercializate.
 • Cerințe privind ambalarea produselor, etichetarea, indicarea originii. Pentru companiile de turism, aces lucru are relevanţă în relaţia cu furnizorii.
 • Testarea produselor si a metodelor de producţie, cu scopul de a stabili proprietățile, compoziția, și conținutul util al produselor. Acest lucru înseamnă nepermiterea utilizării produselor care nu sunt conforme cu aceste cerințe.

Aici veţi avea posibilitatea să obţineţi informaţii suplimentare privind testarea produselor de către Austrian Standards Institute

http://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich­/exportieren-nach-oesterreich/normen-und-recht/normenexport.bg.html

Libera circulație a persoanelor oferă mai multe oportunități pentru industria turistică, prin acces facil al unui număr mare turişti străini la destinațiile bulgare. Este deosebit de important faptul că acești turişti să aibă un grad cât mai ridicat de solvabilitate, iar numărul lor să fie semnificativ. Pericolul vine şi de la faptul că aceştia au acces la alte țări concurente din regiune care sunt mai bine dezvoltate și populare prin calitatea serviciilor turistice oferite. Venind în stațiunile noastre, aceste turiști îşi expun pretenţiile faţă de calitatea serviciilor,  aduc o parte din cultura lor. Turismul de afaceri este necesar să cunoască și să respecte pe deplin cerințele utilizatorilor pentru a câștiga noi clienţi și de a crește numărul acestora.

Untitled8

Poză: Pretenţiile nefondate frânează activitatea hotelierilor autohtoni

http://news.myvidin.com/about-92791.html

<< 1 2 >>