Introducere

Tema 7: Posibilităţi De Dezvoltare A Resurselor Umane

În tema nr. 7 al acestui suport de curs veţi găsi texte şi linkuri către alte surse care vă vor ajuta să aflaţi mai multe informaţii despre:

  • Care sunt premisele de bază pentru o dezvoltare durabilă a resurselor umane în regiunile transfrontaliere;
  • Cum se utilizează politicile privind dezvoltarea durabilă a capitalului social în cadrul UE;
  • Au de câştigat sau de pierdut organizaţiile turistice şi firmele conexe în care gestiunea resurselor umane creează valoare.

În tema nr. 7 din suportul de curs veţi putea citi mai multe informaţii despre:

  1. Factorii ce influenţează asupra dezvoltării durabile a resurselor umane în regiunile transfrontaliere;
  2. Probleme ce se referă la dezvoltarea durabilă a resurselor umane în cadrul companiilor din turism;
  3. Instrumente financiare pentru realizarea politicilor de dezvoltare durabilă a capitalului social în UE;
  4. Practici manageriale de succes privind administrarea companiilor din turism şi atingerea rezultatelor;
  5. Administrarea resurselor umane în sectorul turistic care creează valoare.

După ce veţi parcurge întreg conţinutul temei 7, va trebui să:

Să cunoaşteţi următoarele noţiuni cheie: gestionarea resurselor umane; politici sociale durabile; fluxul de personal în cadrul companiilor; standarde de execuţie; designul structurii; designul funcţiei.

Să definiţi: bune practici manageriale privind: orientatea către client; orientatea spre rezultate; calitatea de lider şi consecvenţa intenţiilor; gestionarea prin procese şi fapte; dezvolatea şi implicarea personalului; formarea continuă şi inovaţiile; parteneriatul; responsabilitate socială.

Să delimitaţi: managementul uman; managementul de personal; administrarea durabilă a resurselor umane; administrarea resurselor umane care adaugă valoare.

Să puteţi explica: elementele de bază ale conceptului de dezvoltare durabilă a resurselor umane în sectorul turistic; avantajele conceptului de gestionare a conceptului de resurse umane care aduce valoare companiilor situate pe teritoriul regiunii transfrontaliere.

Să utilizaţi: cunoştinţele deţinute în domeniul cuvintelor cheie, atunci când analizaţi practicile de administrare a personalului în cadrul companiilor turistice din Bulgaria.

Dezvoltarea capitalului uman este o parte a sistemului ştiinţelor economice, exprimată prin inovarea companiilor, activitatea mediului de afaceri, utilizarea sistematică a tehnologiilor informaționale și a comunicațiilor. Dezvoltarea durabilă este supusă efectelor factorilor de piață, ce se afară în afara controlului guvernului. Se impune adaptarea la economia bazată pe cunoaștere, în prezența unor priorități clar definite pentru acest lucru.

Înaintea conceptului de management al resurselor umane, exista o abordare a gestionării oamenilor. Rădăcinile sale istorice provin din antichitate, iar motivele sunt legate de prima divizare a muncii. Producția de motoare și dezvoltarea științei managementului ajută la întărirea și dezvoltarea tehnicilor de gestionare a personalului. (T. Hristova, 2007)

 

701

Poză: pro.life.bg

Снимка: http://thesocialclimb.files.wordpress.com/2011/10/bad-apple.jpg

Mult mai târziu a fost introdusă noţiunea de management al personalului. Managerii și angajații din departamentele tradiționale de resurse umane nu înţeleg în profunzime procesele de afaceri și au un mod de gândire destul de îndepărtat de cel al altor membri ai echipelor de management din cadrul companiilor. (Alan Price, 2011) Astfel, funcționarea utilă a unităților structurale, cu accent pe personal, rămâne în afara activităţii altor departamente - marketing, finanțe, producție, inovare. Acest lucru atenuează rolul managementului.

 702

Снимка: http://www.leadership-idn.com/wp-content/uploads/2012/12/leadership-challenges-in-2012.jpg

Mai multe detalii despre managementul personalului sunt disponibile pe: http://www.cengagelearning.co.uk/price4

Managementul resurselor umane este o filosofie de gestiune a personalului, bazată pe ipoteza că resursa umană este veriga cea mai importantă în realizarea şi susţinerea succesul în afaceri. Compania câștigă un avantaj competitiv major prin utilizarea personalului în mod eficient, bazându-se pe expertiza acestuia.

Această filosofie (http://en.wikipedia.org/wiki/human_resource_management) este îndreptată spre o creştere a numărului persoanelor capabile, flexibile şi dedicate, cât de asemenea şi spre gestionarea şi remunerarea efortului depus de acestea, spre dezvoltarea competenţelor-cheie ale acestora.” (А. Price, 2004)

703

Poză: 7fc49fbaa0e93b793211be690fe2fdd1.jpg nmd.bg

Снимка: http://jeffgoar.com/images/results.png