Principalele premise în dezvoltarea durabilă a resurselor umane în zona transfrontalieră

Factorii ce influenţează construcția și dezvoltarea durabilă a resurselor umane în calitatea acestora de capital social, pot fi definite în funcție de nivelul la care acestea funcționează în conformitate cu formalitatea de comunicare, precum și obiectivele pe care le urmăresc.

În funcţie de nivelul la care funcţionează, factorii pot fi:

 • la nivel naţional şi supranaţional;
 • la nivel de relaţie dintre instituţii şi comunitate;
 • factori individuali, ce se referă la relaţiile interpersonale.

711

Poză: Proiectul „Parteneriatul tinerilor pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor rurale:

Mobilizarea resurselor locale pentru protecţia mediului înconjurător şi combaterea sărăciei” organizat în cadrul Colegiului Internaţional de Studii Superioare din Dobrich.  

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=929780

Factorii, prezentaţi din punct de vedere formal, sunt:

 • relaţiile oficiale cu statul, instituţiile sau alte organizaţii;
 • etape neformale de relaţii interpersonale ale capitalului social.

Privite prin prisma obiectivelor ce preced, premisele respective pot fi definite din necesitatea de:

 • rezolvare a problemelor sociale importante şi a conflictelor;
 • rezolvare a problemelor comunităţilor locale;
 • de satisfacţie a nevoilor personale.

712

Poză: Raza de acoperire a Programului Operaţional „România şi Bulgaria” în scopul cooperării teritoriale europene, cofinanţat de Fondul European pentru dezvoltare regională (FEDR)

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/image.cfm?id=1157

Există câteva premise majore către care se pot orienta eforturile echipelor manageriale în vederea atingerii stabilităţii în dezvoltarea acestora:

 • pe primul loc se va îndeplini obligația de constituirea a capacităţii profesionale a direcţiilor urmate de resursele umane în cadrul companiilor. În țara noastră există o subestimare semnificativă a acestei activități importante și complexe. Foarte des sunt întâlnite forme caduce, cu numele de "personal", "departamentul de cadre", "departamentul salarizare" care desfășoară anumite acțiuni în domeniul de aplicare al managementului resurselor umane. Managerii unor astfel de organizații sunt influenţaţi de rutină şi de o atitudine conservatoare față de tot ce e nou.

713

Poză: Premiu oferit Primăriei Dobrich, 2005 http://dobrich.org/index.php?s=sc&id=1301

 • pe locul doi, stabilizarea orientării corporative în domeniul resurselor umane pentru a obţine conectarea simultană a procesului de formare de specialitate ce vizează specialiştii existenţi și de a atrage angajaţii tineri, cu pregătire suficientă sub formă de cunoștințe de bază și competențe în domeniul managementului resurselor umane. Combinând experiența personalului companiei cu cele învățate la universitate și ambiția tinerilor angajaţi, pot apărea anumite riscuri, dar reprezintă un motiv de beneficii pentru companiile care doresc să atingă un grad de reînnoire și modernizare a sistemului de management.
 • pe locul trei se pot situa relațiile rupte sau slab eficiente dintre companiile din mediul de afaceri, pe de o parte, și universități, instituții de cercetare și companii de consultanță, pe de altă parte. În mod evident, ambele grupuri de participanți implicați în piața forței de muncă pentru activitățile de cooperare au nevoie de mai multe acţiune în domeniul managementului resurselor umane.
 • progrese mai rapide în actualizarea gestionării complexe a resurselor umane din cadrul companiei, fără îndoială, vor fi atinse atunci când se vor uni eforturile, experiența și cunoștințele profesioniștilor cu cele practice şi studiile demonstrate ştiinţific. Deseori se poate observa că unele idei științifice sunt familiare experților din cadrul companiilor, dar acestea nu sunt puse în aplicare în practică, din cauza faptului că în cadrul anumitor companii ideile generate în cadrul acestora se implementează mai greu, dar nici personalul nu este pregătit suficient că să poată argumenta suficient o anumită propunere.

714

Poză: Conferinţa ştiinţifică internaţională – „Combinarea mediului de afaceri şi a celui educaţional pentru formarea unui culturi antreprenoriale de succes” organizată la Dobrich şi Albena.

http://www.dobrichonline.com/?com=news&cid=3642

 • nu pe ultimul loc ca şi importanţă se situează necesitatea formării întregii echipe în spiritul valorilor şi culturii corporative, în ceea ce priveşte aspectele economice, sociopsihologice şi comportamentale ale procesului de muncă. În plus, nu este vorba doar de procesul de formare profesională, ci mai degrabă este un proces de incluziune socială a persoanelor ce pledează pentru un schimb de obiective comune, în perspectiva contribuției fiecărei persoane la schimbări și progrese în competitivitatea companiei. (Y. Iliev, 2006).

715

Poză: Echipa hotelului „Villa din Poletta”, Dobrich

Este premită cu distincţia „Cel mai bun hotel de familie a anului 2011”

http://www.bhra-bg.org/index.php?dejstvie=nagradi

Transpuse în domeniul activităților de turism și transfrontaliere, problemele de dezvoltare durabilă a resurselor umane ca o strategieactuală de dezvoltare durabilă a turismului are următoarele trei direcţii:

Economică:

 • Noi oportunități pentru investițiile pe termen lung și dezvoltarea turismului în zona de frontieră dintre Bulgaria și România, precum și atragerea în zonă a tinerelor resurse umane calificate.
 • Crearea unui mediu de afaceri inovativ pentru dezvoltarea durabilă și pe termen lung în zona de frontieră, ca urmare a unui parteneriat strategic între universități și rețelelor de cunoștințe, dezvoltate în cadrul proiectelor ce vizează turismul.
 • Crearea de oportunități pentru o viitoare cooperare internațională, ca urmare a programelor de formare destinate profesioniștilor din domeniul turismului la nivel înalt.
 • Crearea unui progres economic durabil prin furnizarea de resurse umane foarte bine pregătite, pe baza competitivității și creșterii industriale în acest sector.

716

Poză: Hotelul ”Regina Maria Spa”- Balchik, a fost premiat de către Asociaţia Bulgară a Hotelierilor şi proprietarilor de Restaurante cu distincţia pentru cea mai bună investiţie din categoria hotelurilor de patru stele de pe litoral pentru anul 2011.

http://www.activeproperty.bg/public/upload/images/rs_items/_20121030_p3Tq4/_MG_5675_full.jpg

Social:

 • Asigurarea unui nivel înalt de formare şi educaţie profesională în zona transfrontalieră a turismului.
 • Consolidarea legăturilor transfrontaliere între procesele de educație, cercetare și mediul de afaceri.
 • Formarea de tineri profesionişti, cu noi abilităţi în zona transfrontalieră dintre Bulgaria şi România.
 • Îmbunătăţirea abilităţilor practice şi a nivelului de pregătire profesională a tinerelor resurse umane.
 • Crearea de noi locuri de muncă în regiunea transfrontalieră prin asigurarea unei creşteri economice durabile.
 • Acces extins pentru generaţia tânără de resurse umane la piaţa muncii din domeniul turismului aflată în dezvoltare şi la sectoarele conexe ale acesteia.
 • Reducerea exodul de creiere și a efectelor migrației prin creșterea oportunităților de angajare pentru tineri și resursele umane calificate.
 • Salvarea locurilor de muncă pentru angajaţii existenţi prin creşterea nivelului de cunoștințe și aptitudini profesionale a acestora.
 • Îmbunătățirea abilităților de comunicare ca urmare a participării la cursuri specializate de limbi străine, elaborate în cadrul proiectelor internaționale.
 • Deschiderea de noi oportunități de cooperare transnațională și transfrontalieră durabilă prin depășirea barierelor socio-culturale și de apropiere a oamenilor prin creşterea gradului de încredere.
 • Investiții pe termen lung și durabile în tehnologii destinate serviciilor turistice cu scopul îmbunătăţirii condițiilor de mediu și sociale pozitive din zonele urbane.

717

Poză: Standul Bulgariei la cel mai mare târg specializat în domeniul turismului ITB Berlin 2012

http://www.mi.goverment.bg/files/galeries/image/file-442-1283.JPG

Еcologic:

Dezvoltarea economică a tehnologiilor pentru dezvoltarea turismului și a sectoarelor conexe ale economiei, contribuie în mod semnificativ la securitatea energetică, calitatea aerului, reduc efectul produs de gazele cu efect de seră și a competitivității industriale în zona transfrontalieră. Dezvoltarea și utilizarea de tehnologii pentru sectorul turistic, constituie răspunsul real în prevenirea dezastrelor naturale și protecția resurselor naturale și a mediului înconjurător.

718

Poză: "Аlbena" SA a investit între 10 şi 20 mln de leva în construcţia unei fabrici de conserve din legume şi din fructe şi a unei instalaţii de biogaz în apropiere de satul Momchil, regiunea Balchik, care va fi pusă în funcţiune în 2013.

http://www.novini.bg/news/593-100-марки-лютеница-на-пазара-са-менте.html

În ultimii ani, turismul s-a impus ca o activitate economică care contribuie la diversificarea economică în zonă şi care generează locuri de muncă și mobilizează investițiile interne și externe. Diferite tipuri de turism - rural, ecologic, cultural – s-au remarcat ca activităţi ce generează venituri brute cu plusvaloare la bugetele locale. Zonele de impact, precum și măsurile corespunzătoare referitoare ce ţin de punerea în aplicare a formelor durabile de turism şi a industriilor culturale și a celor de creaţie din regiune sunt următoarele:

719

Poză: În localitatea Cherni Vit a fost constituit primul târg de alimente din veriga Slow Food sub denumirea „Roadele Pământului”.

http://www.moreto.net/s.php?n=153573

 • Stimularea dezvoltării diferitor forme de turism - deblocarea potențialului local - restaurarea siturilor cu valoare culturală și crearea de produse turistice integrate, conservarea, restaurarea și integrarea de bunuri culturale imobile (BCI) în mediul modern, renovarea muzeelor​​ prin crearea de produse turistice specifice; acordarea dreptuirlor de gestionare a BCI către primării (înființarea unor organisme specializate pentru a protejarea şi conservarea acestor resurse în cadrul primăriilor - Fondul municipal "Cultură" și Consiliul local pentru protecția patrimoniului cultural, având statut de organism consultativ în cadrul primăriilor); dezvoltarea unor obiective turistice culturale - activități de restaurare și conservare a monumentelor culturale, activităţi de socializare a acestora, construcția şi susținerea infrastructurii din domeniul turismului, introducerea unor forme moderne de expunere şi interpretare; dezvoltarea infrastructurii turistice în zonele protejate și stabilirea atracţiilor turistice naturale; construcția și dezvoltare atracțiilor turistice din mediul rural, centre spa / wellness, turism de aventură și sportiv.

7110

Poză: Cârnatul „napfavok” (echivalent pentru „banskiya starets”) se face doar în localitatea Gorno Draglishte, zona Razlog.

http://www.ekrana.info/tanki-mezeta-ot-gorno-draglishte-vkusi-po-fiesta-tv.html

 7111

 Poză: Corul „ARMONIA” din Constanţa a câştigat GRAND PRIX-ul concursului “Folclorul fără graniţe” din Dobrich

http://www.podiym.com/2012/06/armonia.html

 • Dezvoltarea şi ofertarea de servicii pe bandă largă – introducerea ICT în cadrul sectorului turistic, elaborarea de materiale publicitare pentru produsele turistice regionale bazate pe potenţialul local; crearea unui portal (site internet) comun pentru Bulgaria; îmbunătăţirea accesului la informaţie şi a serviciilor de marketing, dezvoltarea unor servicii de informare specifice pentru mediul de afaceri local, creșterea vizibilității și transparenței în clasificărea hotelurilor, punerea în aplicare a măsuri de atragere a turiștilor.

Drept exemplu de ICT (Information and communications technology) în sectorul turistic prin Start.bg – catalog online, propprietate Investor.BG. Site-ul prezintă o mulţime de pagini tematice. Fiecare dintre acestea reprezintă un miniportal individual pentru fiecare temă în care sunt grupate diverse calupuri de linkuri tematice către site-uri internaţionale de specialitate. Vezi http://dobrich.start.bg cu linkul util http://www.cci.dobrich.net .

Informaţii pe aceeaşi temă: http://prnew.info/seo-konferenciq-2013-4/

 • Valorificarea și promovarea valorilor cultural mobileși imobile - conservarea, protecția, valorificarea şi socializarea valorilor culturale mobile și imobile, promovarea acestora prin acţiuni publicitare; activități de restaurare, conservarea și expunere a site-uri turistice cu caracter religios.
 • Sprijinul activităţilor de marketing regional şi formarea produselor turistice regionale – formarea de produse regionale, efectuarea de studii de piaţă, elaborarea unor strategii de brand, elaborarea unor strategii de brand, strategii de marketing pentru plasarea produsului şi organizarea de activităţi promoţionale. Peninsula comorilor” la Fiesta TV. 7112

 Poză: „Peninsula comorilor” la Fiesta TV– Valeri Neshov prezintă o Bulgarie puţin mai diferită, prezentând locuri care au scăpat de procesul de industrializare, în care hrana se găteşte într-o manieră diferită, transmisă din generaţie în generaţie. Se pot vedea mai multe locuri interesante în care s-a adăpostit tradiţia adevărată şi să aprindeţi astfel spiritul de aventură

http://www.ekrana.info/kade-v-balgariya-prigotvyat-krokmatch-i-napfavok-fiesta-tv-izdava.html

 • Сrearea condiţiior pentru dezvoltarea industriei culturale şi a creaţiei – sprijin pentru artele vizuale şi popularizarea formelor moderne de prezentare artistică; sprijin pentru industria cinematografică bulgară şi popularizarea acesteia.
 • Realizarea planului naţional de marketing – desfășurarea unor campanii de comunicare pe piaţa internă și pe piețele externe țintă, realizarea de campanii multinaționale la TV și în alte medii; productie de film, multimedia și materiale promoționale inovatoare, dezvoltarea unor sisteme naționale de portaluri web și a unui sistem de informare ce include o rețea de centre regionale și locale; efectuarea de studii de marketing și promovare, activități de cercetare a produselor specializate, crearea de birouri turistice în cadrul principalelor piețe de desfacere.
<< 1 2 3 4 >>