Abordări fundamentale în rezolvarea conflictul dintre mediul de afaceri și problema conservării resurselor naturale

În conceptul de dezvoltare durabilă, un punct de plecare îl constituie ideea că societatea modernă oferă condiții la fel de bune atât pentru dezvoltarea generaţiei actuale, cât și pentru dezvoltarea generațiilor viitoare. Resursele naturale trebuie să fie folosite rezonabil, iar componente fundamentale ale acestora sunt utile la maxim, afectând cât mai puţin mediul ambiant.

Contradicțiile din cadrul sectorul turistic și între conservarea resurselor naturale se manifestă în diferite moduri. Industria turismului din Bulgaria de Nord-Est se bazează și se dezvoltă pe baza resurselor naturale existente:

 • plaje naturale frumoase;
 • apa mării curată şi caldă pe timpul verii;
 • o vară liniştită şi plăcută din punct de vedere meteorologic;
 • coasta litoralului cu o verdeaţă abundentă;
 • sursele de apă potabilă în cantități suficiente;
 • curenți de aer favorabili pentru plajă;
 • nisip natural interesant și formațiuni de rocă;
 • izvoare termale.

Untitled9

Poză: Hotel „Аzaliya”

http://allinclusive.bg/images/hotel/7/128.jpg

Prin urmare, dezvoltarea turismului de masă de aproximativ optzeci de ani încoace, bazat pe factorii naturale majori au lăsat amprente serioase ale prezenței și activității desfăurate de oameni - turiști și companii care oferă servicii turistice.

Untitled10

Poză: Fierbe marea

http://www.monitor.bg/img/?id=278617&sz=0&cut=yes

Putem menţiona câteva dintre acestea:

 • construcţii apărute fără autorizaţie şi amenajarea spaţiilor în defavoarea centurii verzi de pe litoral;
 • vegetaţie şi structură a dunelor deteriorate;
 • plaje poluate şi împrejurimi ale acestora cu ambalaje aruncate şi deşeuri biologice;
 • litoral contaminat cu deşeuri din construcţii.

Untitled11

Poză: Litoralul bulgăresc: oare poate fi mai rău de-atât?

http://nomtax.blogspot.com/2008_05_01_archive.html

În economiile dezvoltate se utilizează următoarele abordări pentru a aplana conflictele dintre obiectivele de afaceri și protecția mediului:

Managementul total al calităţii mediului

Managementul total al calităţii mediului este un aspect ce vizează punerea în practică a sistemelor ecologice de management al calității. Acesta urmărește să aducă mai aproape aspecte ale managementului de mediu de sistemul de producție al companiei. Încurajează procesul de învățare continuă, evaluarea și, feedback-ul de formare și alte practici standard. Are capacitatea de a ridica statutul de management de mediu în sistemul de valori al companiei. Acesta este un sistem intern de analiză ce a dat dovadă de un grad sporit de înțelegere a aspectelor de mediu în calitatea produsului.

Eco-eficienţă

Eco-eficiența se concentrează pe consumul ineficient de energie și materiale în practicile curente. Unele dintre cele mai mari companii din lume, din primele o sută, stă în spatele ideii de eco-eficiență, promovată de către Consiliul Mondial de Afaceri pentru Dezvoltare Durabilă. Ei definesc eco-eficienţa ca fiind "modul principal prin care întreprinderile pot contribui la conceptul de dezvoltare durabilă". În concepţia acestora eco-eficiența este o filosofie de management care încurajează întreprinderile să fie mai competitive, inovatoare și responsabile față de mediu. Viziunea de eco-eficiență este de a produce mai mult cu mai puţine resurse cheltuite. Acest lucru se bazează pe cinci principii-cheie:

 • luarea în calcul a ciclului de viață al produsului;
 • servicii de dezvoltare;
 • echilibru rezonabil între necesitățile și calitatea vieții;
 • definirea limitelor de eco-capacitate;
 • abordarea afacerilor prin prisma proceselor tehnologice.

Untitled12

Poză: http://www.bia-bg.com/event/1038/Семинар

Responsabilitate socială corporativă

Grija responsabilă este un exemplu al gradului suprem ce ţine de codul voluntariatului, care are caracteristici similare cu standardele obligatorii. Aceste coduri sunt voluntare, în sensul că acestea nu sunt reglementate de către autoritățile publice, dar ignorarea lor ar putea conduce la sancțiuni mai aspre de către grupurile care le-au creat. Sarcinile principale conceptului "Responsible Care" constau în promovarea îmbunătățirii continue în rândul companiilor membre a practicilor privind calitatea mediului, sănătatea și siguranța ca răspuns la interesul public. Aceste coduri nu prescriu nişte standarde cantitative absolute și lasă companiile să decidă individual asupra modului în care acestea să acționeze. CSR, de exemplu, a fost adoptată de către industria chimică la nivel mondial.

În perioada  13  şi 14 mai 2010 la „Inter Expo Center”, Sofia s-a desfăşurat cea de-a cincea Conferinţă Regională „Responsabilitate socială corporativă” din Bulgaria. Companiei „Druzhba stil”, Varna i-a fost decernat premiul “COMPANIA CSR A ANULUI” din domeniul „Industria textilă”, iar în sectorul de prelucrare a lemnului şi producţia de mobilă a fost premiată o societatea din rândul IMM – Ludogorie 91 SA – Kubrat.  Hotelurile premiate în cadrul concursului au fost: “Central” – Sofia – hotel de mărime medie şi „Maria Luiza” – Sofia – un hotel mic.

Untitled13

Untitled14

http://bilsp.org/documents/124_IMG_7398.jpg      http://bilsp.org/documents/121_IMG_7343.jpg

Carta mediului de afaceri care a implementat dezvoltarea durabilă

Carta mediului de afaceri care a implementat dezvoltarea durabilă a fost întocmită în baza a 16 principii, printre care putem enumera: priorităţi corporative, managementul integrat, evaluarea preliminară, deschiderea către ceilalți și probleme. Carta invită companiile să adopte managementul de mediu ca pe una din priorităţile cele mai înalte în managementul întreprinderilor.

În sectorul turismului din Bulgaria există o cartă privind dezvoltarea durabilă care a fost semnată de patru hoteluri, Primărie şi asociaţia locală de pescuit şi vânat sportiv din or. Devin

http://news.ibox.bg/news/id_1628626740

Untitled15

Poză: http://news.ibox.bg/news/id_1628626740

ISO 14000

ISO 14000 este un sistem de management complex ce incude cerinţe  pe care companiile trebuie să le aplice pentru a primi un certificat din partea Organizației Mondiale de Standardizare. Documentarea ISO 14000 a fost derivată direct din cea a managementului calităţii ISO 9000. Acest standard are o componentă foarte puternică de formare și are ca scop îmbunătățirea sistemului de management de mediu al companiei. Standardul definește indicatori de calitate pentru a ghida companiile în desfăşurarea activităţilor ce vizează componenta de mediu.

Exemple de bune practici:

SKF Bearings Bulgaria SA produce rulmeţi şi este certificată în conformitate cu ISO 14001, OHSAS 18001 şi ISO/TS 16949 (www.skf.com).

„Destinaţia Bulgaria" SRL este un lider în producţia, întreţinerea şi exploatarea echipamentelor de ridicat. Acesta este prima companie din branşă de la noi din ţară care a impelemntat un siste certificat privind managementul calității, protecția muncii și a mediului în conformitate cu BS EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 BDS EN ISO 14001:2005 cu o acoperire completă pentru echipamente de ridicat. (www.destbul.com)

Mai multe informaţii despre sistemul de certificare: http://www.bgcert-training.com/

În contextul regiunii transfrontaliere pentru a rezolva conflictele dintre mediul de afaceri și conservarea resurselor naturale, ar fi util să se parcurgă următoarele etape:

 • instruirea managerilor cu privire la prevederile Legii protecţiei mediilor naturale (http://www3.moew.government.bg/files/) şi hotătârile adoptate la nivel local, directivele CE în această privinţă (http://eur-lex.europa.eu/RECH_mot.do?ihmlang=bg). Este important să se pună accent pe dispoziţiile specifice regiunii, pe normele complexe, precum și pe formulele noi și revizuite;
 • indicarea deficiențelor în afaceri în general şi cele ce vizează companii individuale, în conformitate cu cerințele legale și acțiunile specifice ce urmează a fie luate;
 • asistență din partea clusterului sau a structurilor sectoriale privind utilizarea ajutorului alocat întreprinderilor aflate în deficienţă din regiune şi absorbţia fondurilor respective;
 • Informații detaliate pentru turişti despre atracțiile naturale și resursele din zonă, prin intermediul hărților bine concepute, publicitate, panouri informative, informații care indică măsurile de protecție a acestora.

Pentru a  se evita conflictele dintre mediul de afaceri și conceptul de dezvoltare durabilă pot fi propuse şi aplicate următoarele acţiuni:

 • inovaţii aplicate în mod concret cu efect asupra mediului ecologic şi efect comercial;
 • posibilitatea utilizării sprijinului financiar şi implementarea de eco-inovaţii;
 • furnizarea de terenuri pentru fondurile funciare publice - inutilizabile și nepotrivit pentru activități agricole pentru măsuri eficiente de mediu, cum ar fi generarea de energie verde, construcţia de parcuri industrial ce vor avea impact asupra mediului şi turismului.

O noutate interesantă şi posibilitate de implementare a unei economii eco o reprezintă dezvoltarea şi utilizarea electromobilelor. Bazându-se pe acest lucru, se pot dezvolta IMM-uri care să prespeze următoarele tipuri de servicii:

 • servicii de taximetrie cu ajutorul electromobilelor;
 • închiriere de autoturisme;
 • scutere electrice şi mopede pentru turişti sau nevoile firmelor din zonă;
 • staţii de încărcare pentru electromobile şi scutere;
 • service pentru electromobile şi scutere electrice.

Dacă staţiile de încărcare sunt dotate cu energie electrică verde, efectul eco are un nivel foarte înalt şi este de lungă durată.

Drept exemplu despre realizările importante în acest domeniu poate servi Israelul. Acolo sunt utilizate peste  100 000 electromobile Renault (revista Economia, nr.16, august 2012).

Estonia, cu fonduri obţinute din vânzarea de certificate de carbon a achiziționat și utilizează 600 de electromobile Mitsubishi.

Oportunitățile oferite prin utilizarea de vehicule electrice sunt:

 • Bulgaria are un Plan Național de Acțiune, privind promovarea producției și implementarea accelerată a vehiculelor ecologice, inclusiv mobilitatea electrică pentru perioada 2012-2014, putând fi accesat un sprijin financiar de 5000 leva de către persoanele fizice sau juridice pentru achiziţionarea primului autovehicul electric (http://www.­manager­.bg/news/­darzhavata-shte-subsidira-pokupkata-na-elektromobili);
 • electromobilele sunt incluse în programul Europa 2020, potrivit căruia până în 2020 20 % din autoturismele de pe teritoriul Uniunii Europene vor fi cu motor electric;
 • a fost creat clusterul industrial “Electromobile” care montează şi ofera astfel de autovehicule pe piaţa bulgară. Există şi alte companii care oferă electromobile;
 • cheltuielile de exploatare a electromobilelor sunt foarte scăzute – ca şi consumabile sunt considerate doar anvelopele şi energia electrică;
 • continuă îmbunătăţirea permanentă a electromobilelor. În SUA se lucrează la programul “Bateria 500”, care are ca obiectiv atingerea duratei unei ciclu de funcţionare pentru acumulatori de 500 de mile parcurse (800 km). În Germania se lucrează la o răcire eficientă în fucnţionarea acumulatorilor;
 • numărul ciclurilor de viaţă a bateriilor moderne este de peste 3000 sau de peste 450 000 km;
 • încărcarea electromobilului se poate face acasă sau într-o staţie de încărcare;
 • popularitatea electromobilelor este la noi în continuă creştere. Momentan cele mai răspândite sunt clusterele electrice – peste 1500, iar numărul de electromobile este de peste 50 şi numărul lor creşte continuu;
 • electromobilele nu produc zgomot, nici emisii.

Pericolele din această afacere pot fi:

 • costuri încă destul de ridicate de achiziţie, care, odată cu creşterea volumului de producţie, vor trebui să scadă http://www.spekulanti.com/industrii-avto­mo­bilna/26270sgloben_u_nas_elektromobil_na_cena_10_000_evro_izliza_na_pazara;
 • rețea de stații de încărcare subdezvoltată - un dezavantaj temporar. Acesta este un avantaj pentru companiile care doresc să ocupe funcții de lider în dezvoltarea acestui domeniu de afaceri. Construirea de stații de încărcare cu energie verde este încă scumpă, dar în perspectivă – va deveni un mod eficient;
 • o capacitate de utilizare mai scăzută în decursul a 24 ore, din cauza necesităţii staţionării pentru încărcare – în staţiile de încărcare aproximativ 20 min pe ciclu, iar acasă – aproximativ 3-4 ore.

Utilizarea electromobilelor în staţiunile turistice reprezintă o atracţie din cauza capacităţilor ecologice ale acestora, potrivite pentru localităţile compact populate. Cererea pentru servicii care pot fi efectuate cu ajutorul electromobilelor pot constitui o afacere de succes.

bus

Poză: http://www.emic-bg.org/content/item/17

<< 1 2 3 4 >>