Сertificare şi aplicarea de eco-marcaje în domeniul turismului

Eco-etichetele și eco-standardele în cadrul activităţilor de turism permit comunicarea mai ușoară între companii, dar mai ales între companii şi turişti. Acestea oferă garanţia că orice produs sau serviciu din site-ul turistic de afaceri se bazează pe principii ecologice și sunt durabile în această privinţă. În lume, există peste o sută de logo-uri și instrumente pentru certificarea conformităţii de mediu în domeniul turismului.

Detalii cu privire la acest lucru și exemple pot fi citite pe:

http://www.rainforest-alliance.org/tourism/verification.

Fiecare etichetă ecologică necesită întrunirea unui set de criterii de performanță de mediu care depășeste prevederile legislative (naționale sau europene) și este realizabil pentru o bună parte a firmelor din domeniul turismului, în vederea atingerii unei capacităţi de selecţie ridicate din partea consumatorilor.

Principalele aspecte pe care trebuie să le întrunească o etichetă ecologică, atunci când este disponibilă:

 • Ce grupe de produse vor fi incluse?
 • Ce servicii vor fi incluse?
 • Ce criterii au caracter obligatoriu şi care nu?
 • Există o anumită balanţă între procese (sistemele de gestionare a mediului înconjurător) şi îndeplinirea criteriilor?
 • Cum se va verifica și se va asigura că produsele îndeplinesc criteriile necesare?
 • Cum se ajunge la tour-operatorii de turism și consumatorii individuali, care optează pentru produse durabile?

În ceea ce priveşte tema respectivă, în cadrul proiectului "Creșterea gradului de conștientizare a managementului de cluster turistic și protecția mediului înconjurător", MIS-ETS Cod: 332, Nr 2 (4i) -2.1-8 a fost creat un MANUAL PRIVIND MARCAJUL ECO EUROPEAN ŞI SISTEMELE EUROPENE DE MANAGEMENT AL MEDIULUI (EMAS), care poate fi utilizat pentru mai multe informații, în cazul în care doriți să dezvoltaţi un site turistic în conformitate cu prevederile EMAS.

Beneficii pentru companii certificate

 • Certificatul securizat contribuie la îmbunătăţirea activităţii firmei - în procesul de certificare sunt prezentate elemente privind durabilitatea fiecărei activităţi și se concentrează pe schimbările care sunt necesare. Iar acest lucru este o condiție prealabilă pentru atragerea cât mai multor clienți.
 • Certificarea conduce la tendința de a reduce în mod semnificativ costurile de operare - apă, energie electrică, combustibil.
 • Procesul de punere în aplicare de certificare a turismului durabil duce la un acces ușor la asistență tehnică și de finanțare a afacerii, prin implementarea de noi tehnologii.
 • Potențial, certificarea poate oferi un avantaj în comerț, deoarece consumatorii învaţă să recunoască brandurile de încredere.

Beneficii pentru consumatori

 • Consumatorii au o imagine clară cu privire la companiile care sunt de fapt orientate ecologic și social responsabil.
 • Crește conștientizarea publică a practicilor de afaceri responsabile.
 • Comportamentul turiștilor însăşi devine mai responsabil atunci când utilizează serviciile unei agenții de turism certificate eco.
 • Companiile certificate eco au tendința de a oferi o calitate mai bună a serviciilor.

Beneficii pentru mediu şi comunităţile locale

 • Existenţa certificării eco le impune companiilor să protejaeze mediul, să nu permită niciun fel de daune asupra acestuia sau unele cu consecinţe minime.
 • Se cere companiilor să respecte cultura locală și să asigure dezvoltarea economică și socială reală.
 • Atunci când mediul de afaceri este durabil din punct de vedere economic și oferă servicii de calitate, acest lucru garantează beneficii pe termen lung atât pentru comunitatea locală, cât și pentru mediu.

O privire de ansamblu asupra certificării internaționale de mediu și eco-etichetelor în turism poate fi consultată, accesând pagina:

http://www.gstcouncil.org/sustainable-tourism-gstc-criteria/gstc-recognized-standards.html

Untitled17

Poze: http://www.gstcouncil.org/sustainable-tourism-gstc-criteria/gstc-recognized-standards.html