Introducere

Tema 6. IMPORTANŢA INFRASTRUCTURII REGIONALE

În tema 6 al acestui manual există texte şi linkuri către alte surse, care vă vor ajuta să aflaţi:

  • Care este locul Bulgariei în infrastructura de transport european?
  • Care sunt priorităţile şi măsurile de dezvoltare a infrastructurii regionale la noi până în anul 2020?

În tema 6 al acestui manual veţi citi:

  1. Caracteristicile celor zece coridoare de transport paneuropene şi rolul Bulgariei în acestea;
  2. Principalele obiective şi cele opt priorităţi corespunzătoare Strategiei de dezvoltare a sistemului de transporturi din Republica Bulgaria până în anul 2020.
  3. Care sunt proiectele de infrastructură de o importanță deosebită pentru sectorul transporturilor din Bulgaria?
  4. Care sunt domeniile cheie care contribuie la dezvoltarea infrastructurii regionale?

După examinarea prezentului text Dvs. trebuie:

Să descrieţi locul Bulgariei în sistemul infrastructurii europene, precum şi priorităţile şi activităţile naţionale în domeniul transportului, mediului înconjurător şi al mediului de afaceri.

Să ştiţi care şi câte sunt coridoarele de transport europene, cum se înscrie Bulgaria în acestea şi ce urmează să se facă pentru dezvoltarea transporturilor în ţară în următorii ani.

Să distingeţi priorităţile şi scopurile specifice pentru îmbunătăţirea elementelor infrastructurii regionale în Bulgaria.

Să explicaţi rolul proiectelor de investiţii cheie în ţară pentru îmbunătăţirea situaţiei infrastructurii regionale.

Să puteţi să vă orientaţi în gama de activităţi şi măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii regionale, metodele de punere în aplicare a acestora şi sursele potenţiale de finanţare.

Să utilizați cunoştinţele dvs. privind infrastructura regională pentru elaborarea şi realizarea de proiecte pentru îmbunătăţirea acesteia, în vederea dezvoltării durabile a turismului în Bulgaria.

Transportul are un rol important pentru realizarea unei dezvoltări moderne pe plan social şi economic, precum şi pentru accelerarea proceselor de dezvoltare şi coeziune regională. În Bulgaria transportul este perceput ca un factor important pentru creşterea competivităţii economiei naţionale, o contribuţie suplimentară pentru aceasta având poziţia geografică strategică a ţării. Aceasta din urmă este adesea percepută ca un potenţial încă neexploatat. Dezvoltarea sectorului de transporturi este esenţial pentru consolidarea relaţiilor comerciale externe ale ţării şi dezvoltarea serviciilor turistice.