Rezumat

Transportul joacă un rol important în dezvoltarea modernă a teritoriilor urbanizate pe plan social şi economic. Acesta este un mijloc de accelerare a proceselor de dezvoltare regională. Instrumentele de coeziune sunt cele Zece coridoare de transport paneuropene, desemnate la cea de a doua Conferinţă de transport paneuropeană din Creta în anul 1994. Acestea reprezintă artere vitale pentru Europa Centrală şi cea de Est care ajută la dezvoltarea durabilă a regiunii. Cinci coridoare de transport trec prin Bulgaria – acestea sunt traseele cu numerele IV, VII, VIII, IX şi X.

Strategia de dezvoltare a sistemului de transport al Republicii Bulgaria până în anul 2020 reprezintă un document pe termen lung care are ca scop să definească cele mai importante direcţii de dezvoltare pentru o perioadă de zece ani. Priorităţile principale, incluse în aceasta sunt:

  • Întreţinerea eficientă, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport;
  • Integrarea sistemului de transport din Bulgaria în cel european;
  • Condiţii transparente şi armonizate de concurenţă pe piaţa transporturilor, precum şi asigurarea unui mediu bun de afaceri;
  • Asigurarea unei finanţări adecvate pentru funcţionarea şi dezvoltarea sectorului de transport. Asimilarea efectivă a resurselor din fondurile europene;
  • Limitarea impactului negativ al transportului asupra mediului înconjurător şi asupra sănătăţii oamenilor;
  • Atingerea unui nivel înalt de siguranţă şi securitate în domeniul transporturilor;
  • Asigurarea unui transport calitativ şi uşor accesibil în toate regiunile ţării;
  • Dezvoltarea durabilă a transportului public de persoane.

Proiectele de infrastructură de mare importanţă pentru sectorul de transport din Bulgaria pentru perioada 2013-2020 cuprind iniţiative legate de modernizarea reţelei de căi ferate, ca o porţiune din cea europeană; finalizarea construirii autostrăzilor; îmbunătăţirea intermodalităţii la transportul de pasageri şi mărfuri; îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie maritimă şi fluvială.

Dezvoltarea infrastructurii regionale se bazează pe câteva domenii-cheie: sprijin pentru sporirea competivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; finalizarea construirii şi modernizarea infrastructurii de protecţie a mediului înconjurător; îmbunătăţirea conectivităţii regiunilor pe plan naţional şi internaţional prin modernizarea coridoarelor din reţeaua de transport transeuropeană TEN-T; atenţie specială pentru drumurile din categoria a doua ce trec prin regiunile de frontieră nordice şi sudice; îmbunătăţirea accesului la obiectivele culturale şi istorice, centrele logistice, locurile pentru turism, zonele de producţie şi zonele de afaceri din regiuni, precum şi asigurarea de acces în bandă largă la servicii digitale (Internet) mai ales în regiunile mai puţin populate şi cele periferice.