Literatura şi surse de informaţii

  1. Portalul Europa. Europe.bg. Politica regională 2007-2013. http://www.europe.bg/htmls/page.php?category=264&id=2231&page=19
  2. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice. Strategia naţională de dezvoltare regională a Republicii Bulgaria pentru perioadaа 2005 - 2015. http://www.mrrb.government.bg/index.php?do=law&id=221&lang=bg&type=4
  3. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice. Strategia naţională de dezvoltare regională a Republicii Bulgaria pentru perioada 2012 - 2022. http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=2343
  4. Ministerul Transporturilor, Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor. Strategia de dezvoltare a sistemului de transport al Republicii Bulgaria până în anul  2020 г. http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=451&id=3756
  5. Bulgaria. Programul operaţional de transport 2007-2013 (http://www.optransport.bg/page.php?c=42)