Literatura şi surse de informaţii

LITERATURĂ

  1. Nikolov, N,   Analiza noţiunilor „turism” şi „ecoturism” ca fiind fundamentale în cercetările din domeniul turismului, Proiect BG051PO001-3.3.04/40: „ Formarea unor tineri cercetători înalt calificaţi în domeniul tehnologiilor informaţionale moderne de optimizare, recunoaşterea imaginilor şi suport în luarea deciziilor”, Sofia, 2010.

  2. Rafilova, G., Conceptul de dezvoltare durabilă în destinaţia turistică -principiul şi mecanismul aplicării acestora în destinaţia turistică Varna, revista Dialog, nr.4, 2006.

  3. Hitsova, K., Avantajele produselor organice, Sţiinţa bulgară, 16.09.2011.

  4. Goodball, B., M. J. Stabler , Tourism and Sustainable Community Development, ROUTLEDGE, 2007

  5. Inskeep E, Tourism Planning : An Integrated and Sustainable Development Approach. New York : Van Nostrand Reinhold, 1991.

  6. Murphy, P., & Murphy, A. (2002). Regional tourism and its economic development links for small communities, First National.Conference on the Future of Australia's Country Towns. T h e, Regional Insti tute Ltd., April 8, 2004

  7. http://bg.bgp.bg/BGP_articles_347/

  8. http://stroiteli.elmedia.net/smt/bg/2011-1/energy-efficiency

  9. http://burgas-reporter.com/2012/03/1710/