Abordări de marketing pentru popularizarea ecoturismulu

Promovarea ecoturismului în Bulgaria are ca scop creşterea numărului de vizitatori şi a duratei şederii acestora în ţara noastră, îmbunătăţirea repartizării teritoriale şi pe sezoane în diferitele zone şi teritorii. Pentru realizarea acesteia pot fi utilizate următoarele abordări de marketing:

  • Realizarea unor cercetări regionale în ceea ce priveşte atitudinea vizitatorilor faţă de ecoturism; elaborarea de strategii regionale de dezvoltare a ecoturismului, strategii de marketing şi publicitate, elaborarea unor pachete turistice etc.;

Exemplu de elaborare a unei strategii de marketing: http://marketing.about.com/cs/brandmktg/a/whatisbranding.htm

  • Pregătirea şi distribuirea de materiale informaţionale şi promoţionale pentru respectiva regiune. Participarea la târguri de turism regionale, naţionale şi internaţionale, organizarea de târguri de turism regionale, realizarea unor contacte cu agenţi de călătorii, turoperatori, contactarea jurnaliştilor şi editorilor ghidurilor de călătorie cum ar fi “Lonely Planet”, “Rough Guide”, “Footprint” şi altele.

Exemplu de expoziţie de produse bio în Bulgaria - “Biо eco expo”- http://www.bcci.bg/bulgarian/fairs/bioexpo/

Exemplu de Târg de turism internaţional: http://www.targuri-anat.ro/hm/www/EN/

  • Organizarea de evenimente cu acoperire regională şi naţională, cum ar fi degustări de produse eco, vizitarea fermelor şi gospodăriilor  biologice, precum şi a ariilor ecologice protejate; oferirea unei bucătării bazate pe o alimentaţie sănătoasă şi altele.
  • Utilizarea tehnologiilor şi sistemelor informaţionale moderne în scopul îmbunătăţirii serviciilor de informare. Crearea unor centre ecoturistice de informare şi includerea acestora în reţele şi sisteme informaţionale regionale sau mai mari, sisteme regionale de informare şi distribuire bazate pe Internet (e-Marketing), baze de date turistice, bazate pe IT şi altele.

Crearea unei identităţi regionale şi transformarea ecoturismului din Bulgaria în marcă comercială rezervată.

Informaţii despre particularităţile specifice ale mărcii companiei: http://ginnytoll.com/why-is-branding-an-important-marketing-strategy-P2059

  • Îmbunătăţirea nivelului de informare a vizitatorilor în ceea ce priveşte priorităţile ecoturismului. Distribuirea informaţiilor corespunzătoare în mediul branşei turistice, organizarea unor forumuri de ecoturism pentru  promovarea unei comunicări bilaterale eficiente, participarea şi angajarea afacerilor locale în identificarea şi soluţionarea obstacolelor din calea dezvoltării durabile din sfera turismului şi altele.
  • Sprijinirea organizaţiilor şi reţelelor bazată pe principiul parteneriatului, inclusiv activităţi de creare a unor asociaţii de ecoturism. Promovarea realizării unor reţele regionale şi naţionale de structuri de afaceri, care să funcţioneze conform principiilor ecoturismului şi altele.

Asociaţia de odihnă şi turism în natura sălbatică din Alaska: http://www.awrta.org/

Asociaţia de ecoturism din Australia, ЕАА: http://www.ecotourism.org.au/

Asociaţia bulgară de turism alternativ: http://www.ecocatalog.eu/eco-business /nepravitelstveni/baat.html

Exemplu de strategie de marketing: http://marketing.about.com/cs/brandmktg/a/whatisbranding.htm