Importanţa noilor tehnologii şi a eco-produselor pentru competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii în turism

Turismul este considerat unul dintre sectoarele importante ale economiei bulgare. Potenţialul său este demonstrat de contribuţia acestuia la produsul intern brut, la export şi veniturile valutare, precum şi la crearea numărului locurilor de muncă. Concentrarea teritorială ridicată, combinată cu uniformitatea produsului şi lacunele din marketingul destinaţiilor turistice, reduc şansele ca ritmul de dezvoltare de până acum să continue pe termen mediu şi lung.  Tendinţa actuală de dezvoltare ascunde riscuri ecologice, sociale şi economice semnificative pentru staţiunile care sunt deja supradezvoltate.

1
http://www.priroda.bg/articles/view/7/881
 www.fame.bg modules download Resource.php resource=8979&hash=8126875e83eab9274a25104a0235c6c9
http://razhodka.com/2009/01/
3
http://frame.bg/modules/download/Resource.php

Realizarea dezvoltării durabile a turismului din Bulgaria este legată nemijlocit de menţinerea şi creşterea competitivităţii ţării noastre ca destinaţie atractivă.

Principiile dezvoltării durabile în acestă sferă a economiei se constituie în patru grupe (adaptat după Goodball, B., M. J. Stabler 2007; E. Inskeep 1991; Murphy, P., A. Murphy, 2002):

 • Menţinerea şi perfecţionarea calităţii mediului înconjurător şi a mediului de trai în destinaţiile turistice.
 • Menţinerea şi îmbunătăţirea  calităţii produsului turistic – experienţe emoţionale pozitive, servicii şi infrastructură.
 • Satisfacţie şi respectarea intereselor tuturor participanţilor cheie şi a grupurilor comunitare.
 • Integrarea populaţiei locale în procesul de luare a deciziilor şi direct sau indirect în repartizarea beneficiilor din turism.

Aici puteţi afla care este strategia de dezvoltare durabilă a turismului din Bulgaria.

http://www.mi.government.bg/en/themes/national-strategy-for-sustainable-development-of-tourism-in-bulgaria-2009-2013-286-0.html

Concepţia de dezvoltare durabilă a destinaţiilor turistice ajută la soluţionarea anumitor  probleme locale şi ecologico-sociale, care s-au adâncit şi au devenit presante în ultimii ani.

În vederea prevenirii distrugerii şi utilizării neeficiente pe viitor a resurselor naturale şi sociale, cu ajutorul dezvoltării durabile în sfera turismului se stabilesc următoarele obiective de o importanţă deosebită (Rafailova, G., 2006):

 • Realizarea activităţilor de turism la un nivel care să asigure venituri pentru un trai normal al populaţiei locale şi atingerea unui anumit standard de viaţă.
 • Garantarea pentru generaţiile următoare că nu vor fi private de utilizarea capitalului natural şi social, din cauza distrugerii ireversibile a acestora în scopul practicării turismului convenţional.

Pentru a se găsi un echilibru între dezvoltarea turismului şi păstrarea vitalităţii mediului înconjurător este necesar să se acorde atenţie ecoturismului, ca fiind una dintre alternativele posibile de realizare a dezvoltării durabile.

Ecoturismul se defineşte ca o formă de turism care se bazează şi ţine seama de natură. Termenul ecoturism se utilizează pe de o parte ca noţiune referitoare la principiile dezvoltării durabile, iar pe de altă parte, pentru descrierea unui segment de piaţă specific al industriei de turism. În anul 1991, Asociaţia internaţională de ecoturism a oferit una dintre primele definiţii, iar în anul 1996, Uniunea mondială pentru conservarea naturii a dat următoarea definiţie pentru ecoturism (Nikolov, N., 2010):

Ecoturismul se formulează ca o călătorie responsabilă în mediul înconjurător sau vizitarea unor teritorii naturale relativ virgine( şi a tuturor obiectivelor culturale din acele zone - atât trecute, cât şi prezente) în scopul obţinerii satisfacţiei din perceperea acestora, care sprijină conservarea naturii. Vizitatorii au un impact negativ într-o mai mică măsură şi asigură o dezvoltare socio-economică activă şi rentabilă pentru populaţia locală.

4

http://www.supernova.bg/images/new/bio.jpg

 

Orientarea pronunţată a ecoturismului către principii, linii de îndrumare şi certificare, bazate pe standardele durabilităţii, îi asigură un loc special în sfera turismului.  De-a lungul anilor, de când a fost definită pentru prima dată această noţiune, în Bulgaria s-a ajuns la un consens în ceea ce priveşte elementele de bază ale ecoturismului, care îl caracterizează după cum urmează:

 • Contribuie la conservarea diversităţii biologice.
 • Menţine bunăstarea populaţiei locale.
 • Presupune un comportament responsabil din partea turiştilor şi a sectorului turistic.
 • Presupune un consum cât mai mic de resurse neregenerabile
 • Serviciile se oferă în principal de afacerile mici ale grupurilor mici de turism.
 • Pune accent pe participarea locală, proprietatea privată şi oportunităţile de afaceri, în special pentru oamenii din zonele extraorăşeneşti.
 • Include interpretare şi element de cunoaştere.

Accesând aceste link-uri puteţi găsi informaţii suplimentare referitoare la oportunităţi şi bune practici legate de ecoturismul din Bulgaria:

Pentru a fi abordate şi efectiv aplicate toate aspectele ecoturismului este necesar să se acorde atenţie unor sectoare şi subsectoare  ale economiei care sunt legate de acesta. Ecoturismul se află în relaţii directe cu agricultura biologică, cu producţia de alimente vegetale şi alimente de origine animală ecologice, construcţiile verzi şi fabricarea de mobilier eco.

Necesitatea analizării interdependenţei dintre aceste industrii se bazează pe ideea că schimbările efectuate în unul dintre domenii se reflectă asupra celorlalte. Stimularea sectorului leader conduce la stimularea celorlalte. În acest fel, o zonă sau o ţară în ansamblu obţin avantaje concurenţiale nu numai într-un sector, ci într-un întreg grup de sectoare conexe.

<< 1 2 >>