Rezumat

Dezvoltarea durabila este către ceea ce aspiră turismul modern din Bulgaria. Unul dintre mijloacele de atingere a acestui scop este orientarea către ecoturism. Acest nou concept oferă posibilitatea dezvoltării regiunilor în care se aplică şi conservarea mediului înconjurător.

Este necesar să se acorde o atenţie deosebită nu numai turismului ecologic, dar şi industriilor conexe acestuia, care se bazează pe producţia ecologică. Prin acestea, valoarea adăugată a serviciilor turistice va creşte de câteva ori. În aceste domenii sunt incluse: producţia de produse alimentare biologice, construcţiile verzi şi producţia de mobilier eco. Acestea toate sunt bazate pe standarde eco şi  regulamente eco specifice.

Nu trebuie neglijate nici abordările de marketing prin intermediul cărora se promovează turismul eco, atât pe teritoriul Bulgariei, cât şi în străinătate.